Skyddsombud får ersättning efter förlikning

Polisförbundet ville att arbetsgivaren skulle betala 25 000 kronor i skadestånd för att ha missgynnat ett skyddsombud. Men tvisten slutar med en förlikning där skyddsombudet får 7 500 kronor.
7 april 2020, 00:00

 

Polistidningen har skrivit om fallet tidigare. Det rör en polis i norra Sverige som ville gå en kurs för att bli utbildare inom Polisens nationella förarutbildning. Han ansökte om en plats, men fick senare besked från en representant för kompetenscentrum att han inte var aktuell för kursen. Motiveringen i mejlet löd: ”Jag fick känslan av att skyddsombudsrollen väger tyngre för dig än vad utbildarrollen gör och därför har jag valt att inte gå vidare med ditt namn”.

Förbud mot missgynnande

Skyddsombud får ej med anledning av sitt uppdrag ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor.

Källa: 6 kap. 10 § arbetsmiljölagen

Representanten hänvisade också till en händelse där polisen, i sin roll som skyddsombud, ställt krav på snöskoterutbildning för de anställda. ”Den karusell som skapades i samband med snöskoter i höstas och hot om AML 6:6 blev ganska turbulent och lite onödig kan jag tycka från mitt håll”.

Polisen vände sig till Polisförbundet som kallade arbetsgivaren till tvisteförhandling. Facket menade att mannen hade missgynnats på ett olagligt sätt. Arbetsgivaren höll inte med och tvisten gick vidare till central förhandling vid Arbetsgivarverket. Av protokollet från verket framgår att Polisförbundet yrkade på skadestånd om 25 000 kronor. Förbundet menade att arbetsgivaren hade brutit mot arbetsmiljölagen, kränkt föreningsrätten och indirekt hindrat polisen i hans fackliga uppdrag.

Arbetsgivaren bestred yrkandet om skadestånd, bland annat därför att personen som skrev mejlet inte hade någon chefsposition. Hans agerande kunde därför inte läggas arbetsgivaren till last som en kränkning av föreningsrätten. Det var inte heller fråga om ett missgynnande när polisen nekades att gå kursen, ansåg arbetsgivaren. Det handlade helt enkelt om att det inte fanns något behov av förarutbildare i hans lokalpolisområde.

Men för att lösa tvisten var arbetsgivaren beredd att betala 7 500 kronor till den anställde i en förlikning, vilket Polisförbundet accepterade.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst