Annons
Annons

Professionalisera områdespoliserna


Screenshot_20230217_135200_Outlook
Niklas Lindroth, områdespolis i Lerums kommun
Screenshot_20230217_135403_Outlook
Elin Wigermo, områdespolis i Lerums kommun

Det är svårt att rekrytera personal till områdespolisen. Både rollen och arbetsområdet har låg status inom Polisen. Det är beklagligt då vi från kriminologisk forskning vet att det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet faktiskt fungerar. Vi vet att det minskar både samhällskostnader så väl som det mänskliga lidandet av kriminalitetens skadeverkningar i samhället.

För att höja statusen behöver uppdraget som områdespolis specialiseras och professionaliseras. Ett första steg är att skapa en tydlig arbetsbeskrivning så att bara den som faktiskt utför områdespolisarbete kan kallas för områdespolis och kodas in som en sådan i COPS. Ett system som används för att koda vad olika poliser faktiskt arbetar med för er som inte är bekanta med Polisens system.

Att vara områdespolis kräver också särskild kompetens. Alla poliser kan jobba brottsförebyggande men områdespoliserna, tillsammans med kommunpoliserna, ska vara myndighetens specialister och särskilt sakkunniga på området. Därför bör det införas en specialistutbildning för områdespoliser. Och bara den som har gått igenom utbildningen med godkänt resultat bör få kalla sig områdespolis. Utbildningen kan skötas av akademin då det är där som mycket av kunskaperna kring brottsförebyggande finns i dag. Detta görs lämpligen genom att Polisen gör en beställning till ett universitet eller en högskola om att ta fram en lämplig utbildning tillsammans med Polismyndigheten.

Områdespoliser bör också efter genomgången utbildning ha rätt att bära ett utbildningstecken på sin uniform, precis som andra specialister inom myndigheten och av samma anledning. Det vill säga som ett bevis på att man faktiskt är specialist på sitt område och därför värd att lyssna på. Vi har insyn i andra specialistverksamheter och vår bild är att en områdespolis kunskaper i både brottsförebyggande teorier och samverkansmodeller för att vara framgångsrik ligger på minst samma motsvarande kunskapsnivå som andra specialister inom Polisen.

"Vi föreslår att specialistsymbolen för områdespolisen ska vara en schackpjäs, till exempel i form av ett torn", skriver artikelförfattarna som skissat på ett förslag.

Vi föreslår att specialistsymbolen för områdespolisen ska vara en schackpjäs, till exempel i form av ett torn. Dels för att områdespolisarbetet liksom schack kräver samverkan av flera pjäser och att man tänker taktiskt i flera steg. Dels för att tornet symboliserar orubblighet och säkerhet. Vilket kan sägas representera både faktisk och upplevd trygghet – som ju är kärnan i områdespolisens uppdrag!

Niklas Lindroth, områdespolis i Lerums kommun
Elin Wigermo, områdespolis i Lerums kommun

Ämnen i artikeln

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst