ANNONS;

ANNONS:

 
 


Polistidningen nummer 4 delas ut runt den 6 september. Nästa nummer kommer omkring 18 oktober. Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundets medlemsservice: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Urholkningen av polisrollen måste stoppas

Lena Nitz, ordförande

 
 

 
 

Arkiv

”Vi tar till oss resultatet”

Publicerad 2017-04-24

Aktuellt För första gången har Kantar Sifo mätt Polisförbundets anseende i sin årliga undersökning Anseendeindex. Polisförbundets resultat är 16. Snittet för samtliga organisationer är 33.

Kantar Sifo har i år för sjätte gången mätt anseendet hos allmänheten för ett antal av Sveriges intresseorganisationer och på måndagen redovisades resultatet. ”Blandningen av organisationer i undersökningen gör att jämförelser mellan olika organisationer ska göras med stor varsamhet. Det blir lite som att jämföra äpplen med päron”, skriver Kantar Sifo i en kommentar. Där står även att ju fler som har en djup kännedom om organisationen, desto högre är anseendet.

Friluftsfrämjandet toppar undersökningen med ett anseendeindex på 66. Fackförbundet Kommunal hör till de som ökat mest i anseende jämfört med förra mätningen – men det från en nivå som gör att de ändå fått ett minusresultat och är sist i skaran.

I år har Kantar Sifo även ställt frågor om Polisförbundet till sin slumpmässigt rekryterade onlinepanel. Detta eftersom förbundet, vars frågor varit mycket synliga i media senaste tiden, valt att ingå i undersökningen, berättar Polisförbundets kommunikationschef Emma Nilsson
-Jag tror att resultatet delvis beror på att vi har en ganska låg kännedom hos allmänheten. Men vi tar till oss resultatet. Detta kommer tillsammans med bland annat våra egna medlemsundersökningar att ligga till grund för vårt fortsatta arbete, säger hon till Polistidningen.

Än så länge har Polisförbundet bara fått ta del av själva indexet – längre fram kommer man få en fördjupad presentation om vilka faktorer som påverkat anseendet, uppger Emma Nilsson.

 

Fakta:

Det var 4250 personer mellan 18 och 79 år, boende i Sverige, som svarade på Kantar Sifos webbaserade enkät 16-29 mars i år.

 

Läs hela Kantar Sifos indexredovisning här.