Annons
Annons

Högsta beslutande organet samlas

22 augusti 2006, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I slutet av september samlas förtroendevalda från hela landet för att diskutera och fatta beslut om fackliga frågor. Det görs bland annat genom att besluta om de motioner som inkommit och välja en ny förbundsstyrelse.I slutet av september samlas förtroendevalda från hela landet för att diskutera och fatta beslut om fackliga frågor. Det görs bland annat genom att besluta om de motioner som inkommit och välja en ny förbundsstyrelse.

Representantskapet, som Polisförbundets högsta beslutande organ kallas, kommer att fatta beslut om motioner om allt från yrkesfrågor, till allmänna anställningsvillkor och lönefrågor. Exempel på motioner i år är önskan om glesbygdstillägg, återupprättande av förbundsråd, förutsättningar för poliser vid LUV-transporter och central lönesättning.

Alla medlemmar i förbundet har rätt att motionera till representantskapet. I år kom det in 53 motioner, som i sedvanlig ordning först har behandlats av förbundsstyrelsen genom yttranden och förslag till beslut. Styrelsen föreslår representantskapet att bifalla, avslå eller anse motionen vara besvarad. Om en motion anses vara besvarad kan det till exempel bero på att motionärens önskemål redan är tillgodosett eller att ett arbete redan pågår med frågan. Under representantskapet behandlas alla motioner under så kallade tematorg där ombuden får tillfälle att stöta och blöta frågorna innan besluten fattas i plenum.

I år kommer 116 ombud till representantskapet av dem är 23 kvinnor. Det är något fler än föregående år när antalet kvinnor var nere i 16 av 115 ombud.

Granskningsutskottets rapport klar

Granskningsutskottets rapport är klar och utskickad till deltagarna på årets representantskap. Uppgiften som granskningsutskottet har är att ur ett fackligt politiskt perspektiv granska förbundets verksamhet i samband med att en mandatperiod går ut. Detta granskningsutskott har dock sett sitt uppdrag ur ett bredare perspektiv.

– Vårt syfte är att lyfta fram faktorer som bidrar till en god verksamhetsutveckling för förbundet. Det innebär såväl förslag och kommentarer, som konstruktiv kritik, skriver de i sin rapport.

Våga utveckla Polisförbundet

I anslutning till representantskapet kommer Polisförbundets första förbundsforum att hållas. Forumet har till uppgift att vara en idéverkstad för förbundet och ska mötas minst en gång vart fjärde år. Inför förbundsforum får förbundsområdena utse samma antal deltagare till som till representantskapet. Temat för årets förbundsforum är ” Våga utveckla Polisförbundet – Hur behåller vi förmågan att vara en påverkansorganisation i framtiden?”

Läs mer om representantskapet, granskningsutskottets rapport och förbundsforum på www.polisforbundet.se

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst