Annons
Annons

Polisförbundet förlorade i AD

22 augusti 2006, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Arbetsdomstolen anser inte att det var fel att avskeda en polis från Värmland som var dömd för kvinnofridskränkning. Polisförbundet ville att polismannen skulle få behålla jobbet.Arbetsdomstolen anser inte att det var fel att avskeda en polis från Värmland som var dömd för kvinnofridskränkning. Polisförbundet ville att polismannen skulle få behålla jobbet.

Polismannen hade friats i tingsrätten, men dömts i hovrätten för att ha misshandlat sin fru. I och med hovrättens dom blev han avskedad. Polisförbundet hade invändningar mot hovrättsdomen, eftersom den grundades på vittnesmål från hustrun, som senare sa att vittnesmålen var överdrivna. Anledningen var att hon ville att mannen skulle få hjälp av polismyndigheten med behandling för alkoholproblem.

Dessutom ansåg Polisförbundet att polismyndigheten hade brutit ett löfte när polismannen avskedades. Det fanns ett kontrakt mellan honom och myndigheten som gick ut på att han skulle få behålla jobbet om han fullföljde rehabiliteringsplanen för att komma tillrätta med sin alkoholism.

– Varje fall är ju unikt, men det man kan se är att löften och utfästelser från arbetsgivaren inte väger särskilt tungt. I det här fallet fanns det ju en fullföljd rehabiliteringsplan, men det räknades inte, säger Kjell Ekman som är ansvarig för rättshjälpsfrågor i Polisförbundets styrelse.

Arbetsdomstolen skriver i sin dom att den brottslighet polismannen har gjort sig skyldig till inte är förenlig med de krav som måste ställas på en polis. Därför anser AD att det finns saklig grund för att avskeda polisen. Kontraktet och rehabiliteringsplanen påverkar inte saken ur juridisk synvinkel. Enligt AD:s bedömning blev mannen avskedad på grund av det brott han hade dömts för och det hade ingenting med kontraktet att göra.

Domen kan få effekter på hur Polisförbundet ska arbeta med liknande ärenden i framtiden.

– Vi måste se ännu mer formellt på vad som räknas som ”avsked på saklig grund”. Dessutom ska vi se över hur vi ska kunna jobba ännu mer effektivt och kanske komma in på ett tidigare stadium när det gäller arbetsmiljöarbetet, säger Kjell Ekman.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst