Annons
Annons

Jämtland tar tag i takhöjden

16 april 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Den senaste tidens debatt om tyst organisation inom Polisen har fått Polismyndigheten i Jämtland att ta tag i frågan. Initiativet välkomnas av Polisförbundets Sven-Erik Svensson.

Den senaste tidens debatt om tyst organisation inom Polisen har fått Polismyndigheten i Jämtland att ta tag i frågan. Initiativet välkomnas av Polisförbundets Sven-Erik Svensson.

Polismyndigheten i Jämtland har bland annat tagit fram ett diskussionsmaterial som alla ansvariga chefer fått i uppdrag att använda vid arbetsplatsträffarna. Målet är dels att få en bild av hur klimatet upplevs och dels att identifiera utvecklingsinsatser på både grupp- och myndighetsnivå, uppger kommunikationschefen Carina Norrman i en skrivelse.

Arbetet kommer så småningom att speglas i en trycksak: ”Öppet klimat för dig, för mig, för oss”. Där ska det bland annat stå hur polismyndigheten definierar öppet klimat. 

– Jag tycker att det är ett bra initiativ, säger Sven-Erik Svensson, som är ordförande för Polisförbundet i Jämtland.
Han upplever att dialogen överlag är bra mellan medarbetarna och deras närmsta chefer.
– Men ju högre upp i hierarkin man kommer desto större inbyggd respekt eller rädsla finns det. Hur befogad den är är svårt att uttala sig om, men det är nog inte sämre i Jämtland än på någon annan polismyndighet, säger han till Polistidningen.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst