Annons

Annons

Jämtland tar tag i takhöjden

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Den senaste tidens debatt om tyst organisation inom Polisen har fått Polismyndigheten i Jämtland att ta tag i frågan. Initiativet välkomnas av Polisförbundets Sven-Erik Svensson.

Den senaste tidens debatt om tyst organisation inom Polisen har fått Polismyndigheten i Jämtland att ta tag i frågan. Initiativet välkomnas av Polisförbundets Sven-Erik Svensson.

Polismyndigheten i Jämtland har bland annat tagit fram ett diskussionsmaterial som alla ansvariga chefer fått i uppdrag att använda vid arbetsplatsträffarna. Målet är dels att få en bild av hur klimatet upplevs och dels att identifiera utvecklingsinsatser på både grupp- och myndighetsnivå, uppger kommunikationschefen Carina Norrman i en skrivelse.

Arbetet kommer så småningom att speglas i en trycksak: “Öppet klimat för dig, för mig, för oss”. Där ska det bland annat stå hur polismyndigheten definierar öppet klimat. 

– Jag tycker att det är ett bra initiativ, säger Sven-Erik Svensson, som är ordförande för Polisförbundet i Jämtland.
Han upplever att dialogen överlag är bra mellan medarbetarna och deras närmsta chefer.
– Men ju högre upp i hierarkin man kommer desto större inbyggd respekt eller rädsla finns det. Hur befogad den är är svårt att uttala sig om, men det är nog inte sämre i Jämtland än på någon annan polismyndighet, säger han till Polistidningen.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser