Annons

Annons

Nu har Pan sagt sitt om uppgiftssamlingen “Kringresande”

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Polischeferna Stefan Sintéus och Hans Nordin eventuella bristande agerande är i huvudsak preskriberade, enligt ett färskt beslut från Personalansvarsnämnden (Pan).

CHEFER vId DÅVARANDE POLISMYNDIGHETEN
i SKÅNE

Stefan Sintéus var chef för länskriminalavdelningen vid 1 april 2011-31 december 2014.

Hans Nordin var tillförordnad länspolismästare 1 mars-31 juli 2013 och dessförinnan biträdande länspolismästare sedan juni 2008.

“Sammanfattningsvis har nämnden funnit att /Stefan Sintéus/Hans Nordin/ i ett avseende har åsidosatt sina skyldigheter i anställningen men att felet i den delen är att bedöma som ringa.”

Så skriver Pan i slutet av två omfattande dokument. Ärendena rör de två chefernas eventuella ansvar för brister i uppgiftssamlingarna “Kringresande” samt “Konflikt, Staffanstorp, romer”, som Dagens Nyheter skrev om i september 2013.

Det som Pan lägger Sintéus till last är att syftet med uppgiftssamlingen “Kringresande” var för brett. Nordins brist ska ha bestått i att det var otydligt att polisdatalagen efterlevdes.

Men ärendena mot Stefan Sintéus samt Hans Nordin anses alltså i huvudsak preskriberade och skrivs därför av.

14 april 2015 avskrev Statens ansvarsnämnd ett disciplinärende mot tidigare länspolismästaren vid Polismyndigheten i Skåne, Eva Årestad Radner, med motiveringen att tvåårsfristen löpt ut. (Med hänvisning till lagen om offentlig anställning.)

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser