Annons
Annons

Etikgrupp ska stärka yrkesidentiteten

10 mars 2017, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En nyinrättad grupp under ledning av Gunno Gunnmo ska ge Polisförbundets styrelse underlag för att ta ställning till yrkesetiska frågor.
Gunno Gunnmo Foto: Tomas Ohlsson

En nyinrättad grupp under ledning av Gunno Gunnmo ska ge Polisförbundets styrelse underlag för att ta ställning till yrkesetiska frågor.

Gunno Gunnmo Foto: Tomas Ohlsson

Gunno Gunnmo är före detta ordförande för Polisförbundet och har varit länspolismästare i Stockholm. Under lång tid har han lyft etiska frågor och jämställdhet inom polisen. Nu har han tackat ja till att bli ordförande för Polisförbundets nyinrättade grupp för yrkesetik.
– Förbundet har jobbat mycket och länge med etik. Man kan säga att formerna är nya, men inte frågorna, säger Gunno Gunnmo till Polistidningen.

Bakgrunden till att etikgruppen skapas är Polisförbundets målsättning att medvetandegöra yrkesetiska frågeställningar bland förtroendevalda och övriga medlemmar. Dessutom vill förbundet tydliggöra de egna ställningstagandena. I beslutet står också att en målsättning är att stärka den professionella yrkesidentiteten och lyfta förbundet som en tung aktör då frågor av etisk karaktär berörs.

Det praktiska arbetet kommer Gunno Gunnmo att utföra tillsammans med fyra poliser som är välkända av sina kollegor och i något fall för en bredare allmänhet: Katharina von Sydow – ordförande Polisförbundet Väst, Stefan Holgersson – polis och forskare, Anna Ramsten – ordförande Polisförbundet Mitt samt Viktor Adolphson – en av två poliser bakom det välkända twitterkontot YB Södermalm.

I motiveringen till valet av namn står bland annat att de: ”har visat personligt engagemang och ett intresse för samt kunskap om yrkesetik för poliser.” Ledamöterna får ingen ersättning för sin insats som är att betrakta som ett rent hedersuppdrag.
Till sekreterare är ombudsman Tobias Virolainen utsedd.

Gunno Gunnmo understryker att gruppen inte kommer att arbeta på eget bevåg, utan snarare fungera som ett bollplank åt styrelsen.
– Det är en viktig hållning. Vi är inte en självständig röst utan mera ett beredningsorgan som får i uppdrag att ta fram underlag till styrelsen. De första mötena kommer att gå åt till att prata igenom sådant som berör budget och mötesfrekvens, sedan räknar jag med att vi kommer att få beställningar från styrelsen.

Lena Nitz. Foto: Johan Svanestrand

Polisförbundets ordförande, Lena Nitz, berättar att tanken på att formalisera förbundets förhållande till etiska aspekter har funnits länge. Vid ett tillfälle föreslogs en partsgemensam lösning, men enligt Lena Nitz ville arbetsgivaren inte medverka.
– Jag har tänkt länge på olika lösningar. Polisförbundet har en väldigt viktig roll att fylla i det här sammanhanget. Lyfter inte vi frågan kommer någon annan att göra det, säger hon och fortsätter:
– Polisarbetet är oerhört komplext, också rutiningripanden innebär ofta svåra etiska överväganden.

Lena Nitz påpekar att det var viktigt att välja rätt ledamöter till den etiska gruppen och att de vaskades fram med målsättningen att få till stånd en geografisk spridning, jämn könsfördelning och stor kompetens.
– Men den viktigaste utgångspunkten var att de måste ha tydliga personliga egenskaper, som att ha visat integritet, kunskap och oräddhet, säger Lena Nitz.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst