Annons
Annons

Riksrevisionen: Systemfel gör forensiken ineffektiv

20 juni 2017, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Resursanvändningen inom polisens forensiska organisation får kritik från Riksrevisionen. Brister i beställningsprocess och ärendehanteringssystem är viktiga orsaker.

Resursanvändningen inom polisens forensiska organisation får kritik från Riksrevisionen. Brister i beställningsprocess och ärendehanteringssystem är viktiga orsaker.

Kvalitén på det forensiska arbetet inom svensk polis är god, visar den granskning som Riksrevisionen nyligen gjort av organisationen. Däremot är det ineffektivt. Långa handläggningstider utgör ett stort problem vilket ibland leder till att utredare avstår från att skicka in spår för analys då de anser att det tar för lång tid.
Under 2016 tog till exempel hälften av alla fingeravtrycksidentifieringar drygt två månader, och 80 procent av undersökningarna var klara efter närmare fem månader. Vapenundersökningarna tog något längre tid.

Brister i beställningsprocessen är den viktigaste förklaringen till ineffektiviteten, enligt Riksrevisionen. Bland annat anses beställningsformuläret vara svårt att fylla i vilket leder till att fel uppstår som tar tid att rätta till.
” Var 3:e begäran innehåller fel som tar i snitt 20 min att åtgärda. Beställningsförfarandet är alldeles för svårt och komplicerat, det är frustrerande för våra beställare” berättar en gruppchef på NFC som intervjuats för rapporten.

 Även ärendehanteringssystemen orsakar ineffektivitet, enligt rapporten.
– De fyra olika system som myndigheten använder har svårt att kommunicera med varandra, vilket innebär att personalen måste föra över mycket information manuellt, säger projektledaren Per Dackenberg i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen rekommenderar Polismyndigheten att bland annat se över rutinerna för beställningar av forensiska undersökningar och att ärendehanteringssystemen kopplas samman så att uppgifter överförs automatiskt.

Väntetiderna på NFC, tidigare SKL har länge varit ett problem. Lena Klasén, chef för NFC, uttalade sig nyligen i radioprogrammet Kaliber om att åtgärder redan vidtagits för att minska kötiderna. ”De har blivit ett hundratal fler anställda på två år, de ser över arbetssätten för att bli mer effektiva och köper bort vissa ärendehögar genom konsulttjänster bland annat” säger hon till programmet.

Läs hela riksrevisionens rapport här.

 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst