Annons

Annons

Ifrågasätter Säpos rekryteringsförfarande

1 augusti 2017, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Mikael Sjöstedt.
Foto: Privat

Säpos rekrytering av livvakter och spanare lämnar en del övrigt att önska ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Den slutsatsen drar Mikael Sjöstedt i en uppsats, framlagd vid Stockholms Universitets juridiska institution.

Säpos rekrytering av livvakter och spanare lämnar en del övrigt att önska ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Den slutsatsen drar Mikael Sjöstedt i en uppsats, framlagd vid Stockholms Universitets juridiska institution.

Mikael Sjöstedt. Foto: Privat

Mikael Sjöstedt är ordförande för Polisförbundets medlemmar inom Säpo. Han har i samband med deltidsstudier i arbetsrätt skärskådat Säkerhetspolisens tidsbegränsade anställningar.

I slutet av maj blev han klar med sin uppsats där han ger sin arbetsgivare bakläxa på flera punkter: Många av Säkerhetspolisens tidsbegränsade anställningar annonseras aldrig ut – inte heller offentliggörs några formella anställningsbeslut.

Detta strider enligt Mikael Sjöstedt mot gällande lagstiftning. Förfarandet gör att personer som är intresserade av (fortsatt) anställning inom Säpo kan gå miste om de jobben – trots att de kan vara mer meriterade än de som anställts.

Eftersom det finns en hel del sekretess kring anställningar på Säpo är det en faktor som komplicerar offentliggöranden av anställningar.
-Men när det gäller oss livvakter så är vi publika, säger Mikael Sjöstedt, som bland annat varit livvakt åt Stefan Löfven och Beatrice Ask.

Rekryteringen av livvakter och spanare sker primärt på två sätt:

  • Dels genom att poliser med minst 18 månaders yrkeserfarenhet grundutbildas i samband med en sex månader lång tidsbegränsad anställning, för att sedan, om de håller måttet, erbjudas en längre tidsbegränsad anställning.
  • Dels genom att de som redan är anställda, senast sex månader innan anställningsperioden går ut, får ett erbjudande om en ny tidsbegränsad anställning.

Utöver detta händer det att tidigare anställda kontaktas och erbjuds ett nytt kontrakt. De enda av dessa tidsbegränsade anställningar som annonserats ut offentligt är enligt Mikael Sjöstedt utbildningsplatserna.

Anställningskontrakten löper ofta på fem år. Många jobbar på flera perioder på raken så länge de uppfyller kraven – andra slutar av en eller annan anledning. En del nekas en fortsättning inom Säpo av skäl som enligt Mikael Sjöstedt tycks oklara, något som enligt honom kan påverka kollegornas benägenhet att lyfta problem.
-Från vår fackliga sida misstänker vi att det här kan fungera som en munkavle, att folk är rädda att ses som obekväma och förlora möjligheten till förnyad anställning.

Något exakt antal tjänster finns enligt Mikael Sjöstedt inte – inte heller några fastslagna rutiner som möjliggör för tidigare anställda att aktivt gå in och konkurrera om samma jobb.

Hittills har ingen vänt sig till Statens överklagandenämnd och överprövat att de – trots förtjänst och skicklighet – inte fick tidsbegränsat jobb inom Säpo. Men medan möjligheten att överklaga en tillsättning som annonserats ut tar slut efter tre veckor så finns egentligen ingen formell preskriptionstid för att ifrågasätta myndighetstillsättningar som aldrig offentliggjorts.
-Om jag nu har rätt måste ju arbetsgivaren tänka till: Hur uppstår egentligen en tidsbegränsad ledig tjänst på Säkerhetspolisen och vad ska man då göra? Antingen så ser man till att följa gällande lagar och förordningar, eller så får man gå till husse – regeringen – och be om ett undantag, säger Mikael Sjöstedt.

Säkerhetspolisens biträdande HR-chef Jenny Flordal avböjer att kommentera hans uppsats. I ett mejl skriver hon:
”Sedan Säkerhetspolisen blev en egen myndighet för snart tre år sedan samverkar vi regelbundet med Polismyndigheten om strategiska arbetsgivarfrågor där polisförsörjningen mellan myndigheterna är ett viktigt område. Det är viktigt för oss att ha ett gott samarbete med våra arbetstagarorganisationer och vi för en kontinuerlig dialog med dem i dessa frågor.”


Rapportfakta:

Tidsbegränsad anställning vid Säkerhetspolisen – hur säkerställs rätten till överklagande hos Statens överklagandenämnd?”

Uppsatsarbete i arbetslivets juridik vid TCO Fackliga Akademi vårterminen 2017 av Mikael Sjöstedt.  Länk.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst