Annons
Annons

Nu lägger vi upp taktiken

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Att värna demokratin. Det är en av Polisens viktigaste uppgifter. Det är våra kollegor som ska se till att människor kan utnyttja sina demokratiska fri- och rättigheter, och att de kan utnyttja sin rösträtt den 9 september.

Polisen är den yttersta garanten för att upprätthålla den lag och den ordning som gör att människor kan rösta, uttrycka sina åsikter – och göra sina livsval – utan att utsättas för våld eller hot. Men här tycker jag mig se en utveckling i samhället där toleransen för andra åsikter än de egna – och till och med andra sätt att vara än det egna – har minskat.

Lena Nitz Foto: Magnus Laupa

”Det är alldeles för vanligt med ett debattklimat där man bara skriker ”nej”, ”fel” och pekar finger. Det löser inga problem.”

Glåpord och nedsättande kommentarer kopplat till kön, etnicitet och yrke tycks ha blivit vanligare. Tonen mellan människor av motsatt uppfattning är alldeles för ofta totalt odräglig och till och med hatisk. Rena hot förekommer i en omfattning som förvånar mig. Och i valrörelsen har vi sett såväl aktioner för att överrösta politiker på torgmöten som sabotage av valaffischer.

När man överröstar andra människor eller när man tystar dem genom att behandla dem respektlöst, hatiskt eller till och med hotar dem, då tycker jag att demokratin inte längre fungerar fullt ut som den ska. I en demokrati ska alla få uttrycka sin mening, så länge den ligger inom lagens ramar, och ingen ska behöva tystna på grund av rädsla.

Jag tycker också att vi alla har en moralisk skyldighet att acceptera att det finns andra demokratiska uppfattningar som avviker totalt från våra egna. Accepterar man det förstår man också det rimliga i att bidra till ett debattklimat som främjar det demokratiska samtalet.

Som polis vill man skydda, hjälpa och ställa tillrätta. Jag tänker att det också går att översätta till hur vi poliser kan agera som föredömen i den hätska värld som delar av sociala medier förvandlats till. Det kan också användas som ledstjärna för hur vi ska vara mot varandra.

Det är alldeles för vanligt med ett debattklimat där man bara skriker ”nej”, ”fel” och pekar finger. Det löser inga problem. I själva verket lämpar det bara över allt ansvar på andra.

Bara några veckor efter valet samlas Polisförbundets förtroendevalda på Kongressen – förbundets högsta beslutande organ. Där träffas vi och diskuterar, debatterar och argumenterar med varandra. Det är vid sådana möten mellan människor som de bästa lösningarna uppstår, ur mängder med diskussioner från olika vinklar och perspektiv. Även här är debattklimatet oerhört viktigt. Är det för hett är det svårt att komma fram till gemensamma förslag på lösningar. Men är det för svalt rör man sig inte heller framåt.

På Kongressen tar vi ut riktningen för Polisförbundets framtida arbete. Vi vet alla att vi ska framåt, men de exakta vägvalen är inte alltid helt enkla att göra eftersom ingen av oss kan förutspå precis allt som väntar oss där framme. Men mitt i den osäkerheten känner jag mig ändå trygg, för att vi gör det här tillsammans och för att tillsammans är vi starka.

Den värsta uppförsbacken har vi trampat oss förbi. Nu lägger vi upp taktiken för fler etappsegrar på vägen mot målet – rejält högre löner och bättre villkor.

Lena Nitz
Ordförande Polisförbundet

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst