Annons
Annons

”Det blir många
mörka timmar”

17 oktober 2018, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Arkivfoto: Björn Persson/Wighsnews

Första oktober inleddes Polisens försök med fasta listor. Det är myndighetens svar på ett uppdrag från regeringen om att få ut fler poliser på brottsbelastade tider. Piloten har mött en del motstånd på vägen.

Arkivfoto: Björn Persson/Wighsnews

Första oktober inleddes Polisens försök med fasta listor. Det är myndighetens svar på ett uppdrag från regeringen om att få ut fler poliser på brottsbelastade tider. Piloten har mött en del motstånd på vägen.

Här ska
piloten prövas

Stockholm – Norrmalm och Gotland
Mitt – Uppsala
Bergslagen – Karlstad
Öst – Eskilstuna
Syd – Helsingborg
Väst – lopo Göteborg Syd: Mölndal och Västra Frölunda
Nord – Östersund

För ett år sedan besökte Polistidningen Eskilstuna, där man då hade försökt att planera och genomföra testet. Då föll det på att bemanningen inte täckte passen. Nu gör man ett nytt försök. Den här gången med arbetstidsförkortning samt garantier om regional förstärkning ett par månader, för att klara schemaläggningen till dess Eskilstuna förstärks med nya polisassistenter.

Lars Håkan Skoog, som är förhandlingsansvarig i Polisförbundet Öst, menar att man skulle ha behövt den utlovade förstärkningen även om piloten inte blivit av, men att det nya schemat gjorde bristen mer tydlig. För att få ett resultat som säger något om verkligheten menar han att man kanske skulle ha inlett testet med befintlig resurs. Han hoppas nu att man tar med det faktum att en förstärkning har ägt rum när testet utvärderas.
– Men bland personalen är det ganska lugnt. De har vetat om det här länge, så det kommer inte som någon chock.
– Mina farhågor finns kvar och vi får ju titta på om det här håller med utbildningar och så. Men det är viktigt att få svart på vitt att vi inte är tillräckligt många.

”De som möjligtvis ser positivt på det är de som tidigare gått på fasta listor och tyckt att det fungerar.”

I region Stockholm testas de fasta listorna i två lokalpolisområden. Gotland var det område som utsågs från början, men även Norrmalm ska prova då de anmält sig frivilligt.
Mattias Wallin, ordförande för Polisförbundet Gotland, säger att man har fått garantier från ledningen att bemanningen ska räcka till. Alla som jobbar som ingripandepoliser och inget annat ingår i försöket.
– Vi har haft periodplanering länge. De som möjligtvis ser positivt på det är de som tidigare gått på fasta listor och tyckt att det fungerar. Men hade jag bara lyssnat på medlemmarna hade det blivit nej till det här. Vi hade inget alternativ, nu gör vi bästa möjliga utifrån förutsättningarna, säger Mattias Wallin.
Han säger också att det inte är så mycket just de fasta listorna i sig som är problemet, utan hur timmarna är förlagda. Han berättar att det finns poliser som hotat med att sluta för att det krockar med deras privatliv.
– Det blir många så kallade mörka timmar, tid som inte är så roligt att vara borta från familjen på. Det blir svårt att ta hänsyn till föräldraskap och så.

I Östersund drar försöket igång först 16 oktober. Enligt Joakim Moritz, arbetstidsansvarig för Polisförbundet Nord, är det av schematekniska skäl, för att övergången ska ske så smidigt som möjligt. Joakim Moritz ser fram emot att få testet utvärderat men tror inte på en likriktning i hur man förlägger tid. Han menar att man behöver ta hänsyn till lokala förutsättningar.
– Polisförbundet måste ta ASA* under översyn och reda ut vad som är fel i olika delar av landet. Bara en sådan sak som att restiden är anpassad för tjänstemän som åker på utbildning i Västerås. Det är knappast gjort för en polis från Kalix som kommenderas till Syd en vecka och nästa till Uppsala, säger han.

”Det finns ett samband mellan arbetsbelastningen under vissa tider och antalet Lisa-anmälningar.”

Mathias Berg som är förhandlingschef på Polismyndigheten säger att huvudmålet med piloten är att få en annan fördelning över dygnet och veckan.
– Det finns ett samband mellan arbetsbelastningen under vissa tider och antalet Lisa-anmälningar, säger han.

Enligt honom ska försöket inte bara gynna medborgarna utan också polisernas arbetsmiljö.
Mathias Berg berättar att det är regionerna själva som tagit fram listorna och menar att det finns visst utrymme för regionala variationer.
– Men fördelat över dygnet och veckan ser ju andelen händelserapporter ganska likadana ut, med vissa lokala variationer för när krogar stänger och liknande.
Enligt Mathias Berg innebär inte schemat fler helger för poliserna.
– Någon mer kväll, en handfull jämfört med till exempel ett traditionellt sexveckorsschema på ett år skulle jag säga, säger han.

”Arbetstidsförläggning är känsligt och påverkar vardagen för de som berörs.”

Martin Åberg är ombudsman på Polisförbundet och en av de som varit med och förhandlat om piloten. Han är nöjd med att man fick till tidskompensationen och menar att så som piloten är utformad nu innehåller den färre arbetstimmar och mindre mörk tid än de fasta listorna gjorde för tio år sedan, innan det tidigare arbetstidsavtalet ATA.
– Jag tycker att det ska bli intressant att se vad denna försöksverksamhet kommer att leda till.  Arbetstidsförläggning är känsligt och påverkar vardagen för de som berörs. Reaktionerna har varit blandade inför starten av pilotverksamheten, säger Martin Åberg.
Han betonar att det är viktigt att en ordentlig utvärdering görs och att facket vill att den görs av en extern part. Vem som får uppdraget är i skrivande stund inte klart.
– Men det är först när folk upplever att det har resulterat i en bra arbetsmiljö som vi vet om den modell som nu testas är en bra idé.

*Arbetstidsavtalet

Schemaläggs 34 timmar per vecka


För ett drygt år sedan avbröts förhandlingarna mellan Polismyndigheten och Polisförbundet
avseende formerna för ett pilotförsök med fasta listor. Omständigheter som förhandlarna inte ville gå in på gjorde att förhandlingarna avbröts och försöket lades på is, även om Polismyndighetens företrädare slog fast att det skulle genomföras. I samband med den senaste Ralsen fördes pilotförsöket in i avtalet och nu ska det bli av på ett lokalpolisområde i varje region. Den arbetstidsförkortning till 34 timmar som Polisförbundet ville ha med i piloten ska nu gälla.

”För mig som gått på samma fasta lista sedan 2010 innebär den nya listan ett arbetspass mer sett till årsbasis, 24 kvällspass mer än gamla listan sett till årsbasis. Så jag är fler gånger på jobbet och jobbar betydligt fler kvällar på ett år. Kvällar = mörk tid och tid borta från familjen.”

Ur läsarkommentar till artikeln. Läs hela här

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst