ANNONS:

ANNONS:

 
 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 6. Den delas ut i december till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Bestulen spanare nekas ersättning

Publicerad 2020-12-16

Aktuellt Spanare förväntas använda sina privata kläder i jobbet. Och får de kläder stulna under ett uppdrag kan de inte räkna med någon ersättning från arbetsgivaren. Det framgår av ett beslut från Polismyndigheten.

När en spanare kom tillbaka till sin civila polisbil efter ett tjänsteärende hade någon brutit sig in och stulit två jackor och ett par hörlurar, till ett värde av 5 000 kronor. Föremålen ingick i det ombyte som spanaren hade med sig för att snabbt kunna förändra sitt utseende om det uppstod ett behov av det i jobbet.

Spanaren vände sig till arbetsgivaren och bad om ersättning för de stulna föremålen, men fick nej. En polis kan få ersättning enligt den så kallade ersättningsförordningen om någon har stulit eller skadat polisens egendom för att hämnas för någon tjänsteåtgärd. Men i det här fallet var det inte visat att det fanns en sådan koppling, ansåg Polismyndigheten.

Fredrik Westin Foto: Eva Schoultz

Fredrik Westin, förbundsjurist på Polisförbundet, tycker att arbetsgivaren borde ersätta skadan.
– I dagsläget tvingas vissa arbetstagare att använda privata kläder i arbetet. Det är ett krav för att de ska kunna fullgöra sin arbetsskyldighet. Därigenom är det skäligt att Polisen ersätter dem vid sakskada.

Hur ska ni gå vidare med detta?
– Vi tittar på om det här är något vi kan lösa processuellt i det enskilda fallet eller om det behöver regleras i ett kollektivavtal. Det kan också bli aktuellt att arbeta för en författningsändring.

Polistidningen har tidigare skrivit om ett fall där en spanare rev sönder sin jacka under ett uppdrag och nekades ersättning för det. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som avslog.

Vid Polisförbundets kongress i höstas togs ett beslut om att driva att spanare ska få ersättning från arbetsgivaren för de civila kläder som de använder i jobbet. Skälen är bland annat att spanare måste köpa kläder i extra stora storlekar för att få plats med vapen och annan utrustning under, och att kläderna slits hårt i jobbet.