Lenas ledare

Nu gör vi lönefrågan
till en valfråga

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

Arkiv

 
Polistidningen nr 1 delades ut runt 9 februari. Nästa nummer når brevlådorna 13 april. Komplett ugivningsplan finns här.

Polisförbundet:
”SD:s människosyn motsatsen
till förbundets värderingar”

Publicerad 2014-04-25

Aktuellt Det går inte att förena ett uppdrag för Polisförbundet med ett uppdrag för Sverigedemokraterna. (Uppdaterad.)

I ett dokument som nu skickats ut i organisationen skriver Polisförbundet att de anser att Sverigedemokraternas politik, med förslag som ständigt har sin udd riktad mot invandring och invandrare, speglar en människosyn som står i direkt motsats till förbundets grundläggande värderingar om alla människors lika värde och rätt.

”Om en förtroendevald hos Polisförbundet samtidigt är aktiv i Sverigedemokraterna kommer vi att uppmana denna att avsäga sig sitt uppdrag. Gör han eller hon inte detta kommer ärendet att hanteras i förbundsstyrelsen. Vi anser att uppdragen inte är kompatibla”.

Polisförbundet påpekar samtidigt att man inte åsiktsregistrerar vare sig anställda eller medlemmar. Och bjuder förbundet in till en debatt där alla partier representeras kommer även SD få en inbjudan ”då de är valda parlamentariker.”

Uppdatering: Några har tolkat denna artikel som att Sverigedemokrater kommer att uteslutas ur Polisförbundet, men det är alltså förtroendeuppdrag för förbundet som inte anses förenligt med att vara aktiv Sverigedemokrat.