ANNONS:

 

På Twitter

 

Lenas ledare

Tillsammans är vi som bäst
Lena Nitz, ordförande
 
Polistidningen nummer 5 delades ut runt 19 oktober. Nästa nummer når brevlådorna 7 december.Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 
 
 
 

Arkiv

Journalister blir bäst
poliser efter snabbspår

Publicerad 2016-04-01

Aktuellt Inom kort kan var femte polis ha journalistisk bakgrund. Det är ett av flera förslag som kan genomföras för att snabbt få ut fler poliser på gatorna.

Journalistkollektivet brukar kallas den tredje statsmakten och kan inom kort förses med utökade befogenheter – åtminstone de medlemmar av kåren som väljer att gå snabbspår på polisutbildningen.

Det är ett av förslagen som presenteras i en färsk utredning om hur antalet poliser ska öka. Enligt utredarna kan det inte ha undgått någon att journalistbranschen drabbats hårt av arbetslöshet under senare år.

På bilden ser vi den omskolade journalistens fantastiska förmåga att som spanare smälta in i omgivningen.

På bilden ser vi den omskolade journalistens fantastiska förmåga att som spanare smälta in i omgivningen. Foto: Primus Aprillus

Samtidigt är journalister generellt intellektuellt mycket högpresterande och har goda förutsättningar att bli skickliga utredare och

administrativa chefer på hög nivå. Vidare konstateras i utredningen att:

”Många av journalisterna som medverkat i rapporten är överraskande starka och viga och har en vid en samlad bedömning imponerande

allmänfysik”. Något som enligt utredarna gör journalisterna till givna kandidater då specialenheter inom Polisen, som piketen och NI, söker personal.

Att artikeln publicerades 1 april är ingen slump…