ANNONS:

 
Polistidningen nummer 5, delas ut runt 19 oktober. Nästa nummer når brevlådorna 7 december.Komplett ugivningsplan finns här.
 

På Twitter

 

Lenas ledare

Tillsammans är vi som bäst
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 
 
 

Arkiv

Gråzoner breddas i väntan på gränsdragningsbeslut

Publicerad 2016-10-26

Aktuellt Vad ska polisen göra – och inte göra? Det är frågan som en av onsdagens debatter på Skydd 2016 utmynnar i, snarare än besvarar.

paneldebatt

”Hur kan trygghet och säkerhet i samhället förbättras när polisen inte räcker till?” var rubriken för debatten 26 oktober på Skydd 2016. Christer Palmkvist, Polisförbundet, Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen, Ann-Sofie Ljungfelt, Ekfelt Managment och Roger Haddad, Liberalerna diskuterade under ledning av Peter Lilius, säkerhetschef på Apoteket.

Samtliga i  debattpanelen svarade ja på påståendena att polisen har otillräckliga resurser och att en ökad samverkan mellan polis och privata säkerhetsbranschen skulle kunna vara en väg att gå.

Säkerhetsbranschens ordförande Björn Eriksson inledde med att konstatera att gränsdragningen mellan hans bransch och polisen var en känslig fråga när han var rikspolischef.
-Det finns kvar, men nu har det växt upp mer av en Saltsjöbadsanda: På vilket sätt kan vi hjälpa till och vara till glädje för polisen, snarare än att vi ska sno era arbetsuppgifter, sa han.

Christer Palmkvist, andre vice ordförande i Polisförbundet, sa att han tror på samverkan. Han var rörande överens med Björn Eriksson om att det saknas en tydlig politisk debatt om gränsdragningsfrågan. Båda var också inne på att man, istället för att först prata antal poliser, sedan organisation och sist vad polisen ska göra borde kasta om ordningen:
När man svarat på vad polisen ska göra ska man organisera och till sist manna upp utifrån detta.

Medicinen för att mota tillbaka de kriminella elementen i utsatta områden har sedan tre beståndsdelar, enligt Christer Palmkvist:
-Långsiktighet, långsiktighet och långsiktighet.

I väntan på politiska beslut så trycker verkligheten på, konstaterar Björn Eriksson. Detta gäller exempelvis brottsutredning, där polisen är ensam om att få använda tvångsmedel och att driva domstolsprocesser, medan andra delar kan göras – och görs i viss mån – av andra aktörer.
-Om jag öppnar firma Ruffel & båg, startar utredningsverksamhet och levererar åt olika håll, går det jättebra. Det finns ingen laglig reglering av detta. Fick jag råda skulle man slå sig ner och gå igenom de här systemen och säga: Vad av det här ska vi rucka på för att röra oss åt rätt håll?, sa Björn Eriksson.

Christer Palmkvist ställde sig inte avvisande till att privata aktörer skulle kunna tänkas få stå för exempelvis transporter, något som välkomnades av Ann-Sofie Ljungfelt, som ansvarar för centrumanläggningars säkerhet.
-I centrumanläggningarna går det nu åt i snitt 110 timmar per år för ordningsvakter att vänta på att polisen ska komma och transportera personer till polishuset, sa hon.

Roger Haddad framhöll att när han är ute i utsatta områden och träffar väljare är det i första hand fler poliser som efterfrågas.

Christer Palmkvist påpekade att det tar tid att utöka poliskåren utbildningsvägen.
-En snabbare väg är att försöka ta tillbaka dem som lämnar oss i en aldrig tidigare skådad strid ström. Då gäller det bland annat att få upp medellönen så att den åtminstone motsvarar en medellön inom staten.