Så skönt det är att veta vad vi vill!

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

’- Varför är det inte lika självklart för vår arbetsgivare att höja kvaliteten både på utbildningen och därmed också verksamheten genom bland annat forskning i poliskunskap? Det kan väl aldrig vara så att det skulle upplevas som ett hot mot redan högskoleutbildade i vår organisation, om alla blev det?– Varför är det inte lika självklart för vår arbetsgivare att höja kvaliteten både på utbildningen och därmed också verksamheten genom bland annat forskning i poliskunskap? Det kan väl aldrig vara så att det skulle upplevas som ett hot mot redan högskoleutbildade i vår organisation, om alla blev det?

Polisförbundets högsta beslutande organ, Representantskapet, tog redan förra året beslut om vårt Yrkespolitiska program. Där finns det vägledning för hela organisationen, åt vilket håll vi ska gå. Det känns tryggt, nu när vi har en ny regering, att veta att det redan är känt för dem vad vi vill, eftersom opinionsarbetet till stor del haft sin utgångspunkt i programmet.

Enligt budgetpropositionen är ett av målen att det ska finnas 20 000 poliser år 2010. Fler poliser – jättebra och efterlängtat och något som vi självklart välkomnar. Men sedan skriver man också att man överväger att korta ner den polisiära grundutbildningen, vilket vi starkt måste ifrågasätta. Vi har länge drivit på för att istället förlänga grundutbildningen till tre år i samband med att det blir en högskoleutbildning. Polisstudenterna har vid många tillfällen påpekat att det borde finnas mer praktik i utbildningen och det finns redan Polismyndigheter som själva lagt in en sjätte termin för att det behovet är uttalat. Med en kortare utbildning blir möjligheten till mer praktik naturligtvis starkt begränsad.

Polisförbundet anser det nödvändigt att ge poliser möjlighet att forska för att utveckla det polisiära arbetet. För att detta ska bli verklighet krävs att grundutbildningen blir en högskoleutbildning som går att bygga vidare på. Det handlar om vanliga poliser som vill fördjupa sig i vanligt polisarbete. Målsättningen är ju att vi ska göra rätt saker, vid rätt tillfälle och på rätt sätt för att bli effektiva och framförallt för att jobbet ska kännas meningsfullt och roligt. Vem kan vara emot detta? Skulle medborgarna säga nej till ett bättre polisarbete, nej knappast inte. Har arbetsgivaren råd att säga nej till ett mer effektivt polisarbete, nej självklart inte. Politikerna borde väl snarast hurra och alla vi poliser kan ju bara välkomna en större kunskap som vi har nytta av i vårt arbete. Nej, det borde inte finnas någon med motsatta intressen. Det har länge förvånat mig att politikerna själva inte har efterfrågat mer forskning som kan ligga till grund för de mål och prioriteringar som görs varje år.

För mig känns det helt främmande att vi skulle gå ifrån våra krav beträffande en treårig högskoleutbildning bara för att snabbt producera fler poliser. Jag kan gärna vänta något år till innan vi blir 20 000, bara kvaliteten är god och vi ser tydligt att vi är på väg mot det målet.

Polisförbundet har, tillsammans med polisutbildningarna, varit aktivt för att få till stånd en utredning om polisutbildningen med syfte att få en högskoleutbildning. Det har däremot hela tiden varit förvånansvärt tyst från arbetsgivarsidan och då menar jag både rikspolischefer och många länspolismästare. Varför är det inte lika självklart för vår arbetsgivare att höja kvaliteten både på utbildningen och därmed också verksamheten genom bland annat forskning i poliskunskap? Det kan väl aldrig vara så att det skulle upplevas som ett hot mot redan högskoleutbildade i vår organisation, om alla blev det?

Nej, nu är det full fart framåt, enligt vår fastställda yrkespolitik, som gäller. Jag är övertygad om att den håller därför att vi har tänkt på helheten med rekrytering, utbildning, forskning, legitimerade poliser, vidareutbildning och yrkesetik.

Min önskan är att arbetsgivaren också sluter upp, för en höjd kvalitet. Det görs så otroligt mycket bra polisarbete idag. Tänk om vi faktiskt kan bli ännu bättre.

Lillemor Melin Sving

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst