Annons
Annons

Aggressiva hundar ett ökande problem

3 maj 2007, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Kamphundsärendena i Malmö ökade med 100 procent förra året. En nybildad grupp inom polisen ska nu analysera problemet.Kamphundsärendena i Malmö ökade med 100 procent förra året. En nybildad grupp inom polisen ska nu analysera problemet.

Incidenter med kamphundar ökar i takt med att hundarna blir fler. Mycket uppmärksammad medialt blev en händelse i Malmö då en hund sköts ihjäl av polisen framför fotografernas kameror. Orsaken var att djuret gått till attack mot sin ägare och skadat honom illa.

– Situationen är inte helt ovanlig och Malmö pekas ut som värst. Samtidigt är det mycket en mediegrej, säger inspektör Glenn Andersson.

Han är utbildningsledare på Revinge Nygård och ingår i en nybildad grupp på tre personer. Framförallt ska gruppen utarbeta rutiner och lära sina kollegor vilka befogenheter polisen har i situationer med aggressiva hundar.

– Det talas mycket om lagändringar. Men många kollegor är inte riktigt insatta i vad som går att göra redan nu.

Hunden ovanligt brottsverktyg

Samtidigt understryker Glenn Andersson att kamphundarna inte är ett stort problem, om man sätter det i relation till annan kriminalitet. Hunden som brottsverktyg är helt enkelt ingen vanlig företeelse. Han delar Svenska kennelklubbens åsikt att farliga hundar inte är ett hundrasproblem utan ett ägarproblem och påpekar att det råder begreppsförvirring.

Det finns ingen tillförlitlig statisk över hundangrepp. Inte heller vad som är en kamphund är klarlagt.

– Därför går det inte att förbjuda vissa raser och bli kvitt problemet. Istället bör man nog förbjuda vissa personer att ha hund.

En tredjedel av ägarna är ostraffade, en tredjedel kriminellt belastade och en tredjedel okända. 2006 noterades 116 kamphundsärenden i Malmö jämfört med ett 60-tal 2005.

För den som måste konfrontera en aggressiv hund gäller normalt hundvett. Försök att uppträda lugnt, utmana inte genom ögonkontakt och rör dig långsamt. Några mer specifika råd vill Glenn Andersson inte ge, trots att han fått frågan otaliga gånger.

– Det blir lätt fel. De här djuren är muskelpaket i klass med Tyson. Slår man på dem blir de bara tända och tycker att det är roligt.

Fakta

– Det finns ingen entydig definition av vad en kamphund är. Men vanligtvis menas kraftigt byggda medelstora hundar av pitbulltyp , t ex American staffordshire terrier.

– Kamphundar avlades ursprungligen fram för att användas för kamp mot andra hundar eller djur. Tendenser att attackera människor var inte önskvärt och motarbetades genom avel. Först under senare tid har oseriösa uppfödare sökt förstärka sådant beteende.

– I hundansvarsutredningen från 2003 föreslås att den nuvarande lagen om tillsyn över hundar och katter från 1943 ersätts.

– Enligt förslaget ska inga raser förbjudas. Polisen ska dock få utökad möjlighet att omhänderta och avliva farliga hundar.

Källa: SOU 2003:46, Nationalencyklopedin, polisen

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst