Annons
Annons

Pan 1/2008

29 januari 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

1) Körde rattfull men behåller jobbet

En poliskommissarie som två gånger på kort tid har kört rattfull får behålla jobbet.

Det var i april och augusti förra året som kommissarien rapporterades för rattfylleri. När han en augustimorgon tog bilen för att åka och köpa tidningen blev han stoppad i en rutinkontroll. Kvällen innan hade han druckit två glas whisky, vilket han inte kände av det minsta på morgonen och han tyckte inte att det påverkade körningen.

Polismyndigheten ser mycket allvarligt på att en polisman gör sig skyldig till rattfylleri. Att kommissarien kört rattfull två gånger på kort tid har gjort att både han själv och myndigheten har fått insikt i att han har alkoholproblem. Därför har polismyndigheten sett till att han har fått påbörja en behandling för sitt missbruk.

Pan skriver att det inte finns anledning att anta något annat än att den påbörjade behandlingen har förutsättningar att lyckas. Varken Pan eller polismyndigheten anser att det finns skäl att skilja kommissarien från sin anställning med anledning av det som har inträffat.

Pan beslutar därför att avskriva ärendet.

Beslut: Behåller jobbet (grönt)

2) Risk för avsked efter misshandel

En polisinspektör som är åtalad för att i tjänsten ha misshandlat en gripen person riskerar att bli avskedad.

Händelsen inträffade när polismannen, som är hundförare, var med och grep en person som hade kört en stulen bil. Enligt åklagarens gärningsbeskrivning har polisen slagit den gripne och handfängslade mannen i ansiktet, på väg från gripandeplatsen till en polisbil.

Den åtalade polismannen berättar att hans hund hade blivit huggen med en kniv i huvudet vid ingripandet mot biltjuven. Hunden fick senare avlivas. Polismannen förnekar att han skulle ha slagit den gripne.

Polismyndigheten anser att polismannens handlande, så som det beskrivs i åtalet är mycket olämpligt och inte kan anses vara förenligt med anställningen som polis. Därför anser myndigheten att han bör skiljas från sin anställning om han döms för misshandel. Med hänsyn till att han även tidigare har dömts för bland annat misshandel anser myndigheten att han ska bli av med jobbet även om han bara döms för ringa misshandel.

Polisförbundet anser preliminärt att det kan finnas anledning att göra en arbetsrättslig prövning om fortsatt anställning om han döms helt enligt gärningsbeskrivningen.

Pan skriver i sitt yttrande att han kommer att bli av med jobbet om han döms enligt åtalet för misshandel som inte är ringa. Med tanke på hans bakgrund, med tidigare dom, skriver nämnden att det mesta talar för att han kommer att skiljas från sin anställning även om han döms för ringa misshandel.

Yttrande: Avsked vid fällande dom (rött)

3) Skickade sms med sekretessbelagda uppgifter

En polisinspektör som är åtalad för dataintrång och brott mot tystnadsplikten riskerar avsked om han fälls.

Händelsen inträffade i slutet av januari förra året när polismannen olovligen använde polisens it-system för att få tag på information om en person ur det allmänna spaningsregistret, trots att det inte var nödvändigt för att genomföra en viss arbetsuppgift. Vid samma tillfälle ska han, enligt åklagarens gärningsbeskrivning, uppsåtligen ha röjt uppgifter om samma person ur polisens allmänna spaningsregister. Enligt sekretesslagen skulle uppgifterna hållas hemliga.

Det var i samband med att en bekant till polismannen kände till att en kvinna blivit hotad av en kriminell man som polisen gjorde den olovliga kontrollen i registret. Han ville kontrollera så att det inte rörde sig om en farlig person, som kvinnan borde akta sig för. När han gjort kontrollen skickade han ett sms till sin bekant och berättade vilka uppgifter som fanns om den kriminella personen.

Pan skriver i sitt yttrande att man ser allvarligt på det handlande som läggs polismannen till last. Det mesta talar därför för att han blir av med jobbet om han döms enligt åtalet. Nämnden påpekar att ställningstagandet är preliminärt.

Yttrande: Avsked vid fällande dom (Rött)

4) Glömde vapenhölstret utanför toaletten

En polisinspektör som glömde sitt vapenhölster i kapprummet utanför toaletterna på polisstationen får en varning.

Det var när polisen skulle sova över på stationen och skulle låsa in vapnet som han istället glömde hölstret med pepparsprej, batong och pistol i kapprummet. Han kan inte ge någon förklaring till varför detta hände, men uppger att han kan ha varit okoncentrerad på grund av att han har diabetes. Den diagnosen fick han kort efter att händelsen inträffade.

Pan skriver i sitt yttrande att polismannen av oaktsamhet har brutit mot föreskrifterna om hur tjänstevapen och ammunition ska förvaras. Felet är inte ringa, men det finns inte anledning att ge strängare påföljd än varning.

Beslut: Varning (gult)

5) Visade polisleg för att komma in på krogen

En polisassistent får en varning för att han visade upp sin polislegitimation när han var berusad och ville komma in på en krog. Han var inte i tjänst vid händelsen och har sagt att han ångrar sig.

Pan skriver i sitt beslut att händelsen är kopplat till anställningen som polis, trots att den inträffade på fritiden. Genom att på det här sättet åberopa sin ställning som polis har han brutit mot bestämmelserna i polisförordningen att en polis ska uppträda på ett sätt som ”inger förtroende och aktning”. Felet är inte ringa, men det finns inte skäl att ge strängare påföljd än varning.

Beslut: Varning (gult)

6) Var onykter på jobbet

En polisassistent som varit alkoholpåverkat när han var i tjänst får disciplinpåföljd i form av löneavdrag för fem dagar.

Det var när polismannen skulle bli avlöst från sitt arbetspass som inre befäl som en kollega upptäckte att han var berusad. Själv förklarar han detta med att han druckit två burkar starköl när han badade bastu tidigare på kvällen.

Pan beslutar om löneavdrag för fem dagar, eftersom man anser att felet är allvarligt.

Beslut: Löneavdrag (gult)

7) Dömd för misshandel får fortsätta PHS

En student på polisprogrammet på Polishögskolan i Solna får fortsätta sina studier där, trots att han blivit dömd för ringa misshandel och därför blivit skiljd från studierna av rektorn på Polishögskolan. Studenten överklagade skolans beslut till Pan.

Polisstudenten är dömd i tingsrätten för ringa misshandel, efter att ha gett en arbetskamrat på en pizzarestaurang en örfil. Enligt polisutbildningsförordningen får en polisstudent skiljas från studierna om han eller hon döms för misshandel som inte är ringa.

Pan skriver i sitt beslut att domen ändå ger anledning att ifrågasätta studentens lämplighet för polisyrket, särskilt som det handlar om ett våldsbrott. Men eftersom våldet var förhållandevis ringa och att händelsen inträffade relativt kort efter att han påbörjat studierna, samt att det framstår som en engångsföreteelse, så får studenten fortsätta på PHS. Pan skriver dock att man fattar sitt beslut med tvekan.

Nämnden beslutar att bifalla överklagandet.

Beslut: Får fortsätta studierna (grönt)

8) Köpte och sålde stulen dator

En polisassistent som först köpte och sedan sålde tillbaka en dator som visade sig vara stulen riskerar att få sparken om han döms för häleri.

Det var för snart två år sedan som polismannen köpte en bärbar dator via annons på internet. Kort därefter sålde han tillbaka datorn för samma summa.

Polismannen förnekar brott, men berättar att han köpt datorn. Han skrev kvitto, tog id-uppgifter av säljaren, ringde polisen och kollade om det var något konstigt med datorn. När det inte var det så köpte han den. Efter ett tag började datorn krångla, och därför ringde han till Dells supportavdelning och fick beskedet att något inte stämde. Då kontaktade polismannen säljaren och lät köpet gå tillbaka, det vill säga sålde tillbaka den till säljaren. Datorn var i själva verket stulen från en kommun i Mellansverige.

Polismyndigheten anser att det som läggs polismannen till last är mycket allvarligt och att handlandet är klandervärt. Man vill däremot betona att han av allt att döma har handlat i panik när han förstod att datorn var stöldgods. Myndigheten tycker också att sättet att försöka lösa situationen på var förhastat och dåligt genomtänkt, men att misstaget inte är så allvarligt att han bör bli av med jobbet vid en fällande dom.

Polisförbundet anser att det är allvarligt om en polisman gör sig skyldig till häleri och att det därmed kan finnas anledning att göra en arbetsrättslig prövning om fortsatt anställning. Ställningstagandet är dock preliminärt.

Pan skriver i sitt yttrande att polisassistenten kommer att avskedas om han döms enligt åtalet.

Yttrande: Avsked vid fällande dom (rött)

9) Åtalas för misshandel med pepparsprej

En polisassistent som är åtalad för misshandel, alternativt ofredande eller tjänstefel, kommer att avskedas om han fälls för misshandel som inte är ringa. Skulle han dömas för ringa misshandel eller något av de alternativa yrkandena får han behålla jobbet.

Enligt gärningsbeskrivningen har polismannen sprejat pepparsprej i ansiktet på en person som skulle avvisas från en tunnelbanestation. I andra hand menar åklagaren att polisen har ofredat personen genom att spreja pepparsprej på honom. I tredje hand ska han ha gjort sig skyldig till tjänstefel genom att använda mer våld än vad som varit försvarligt.

Polismannen har berättat att hans patrull träffade en person som skrek och tittade föraktfullt på dem på en tunnelbanestation. Man bestämde sig då för att avvisa honom, eftersom han uppträdde störande. I samband med det tog polismannen tag i mannens ärm, men han slet sig loss och tog tag i polisens bälte. Därefter försökte han gå därifrån och uppträdde högljutt, och det var då som polismannen använde sin pepparsprej.

Polismyndigheten anser att det är mycket olämpligt att handla på det sätt som beskrivits och att det inte är förenligt med anställningen som polis. Därför menar man att polismannen bör skiljas från sin anställning om han döms för misshandel som inte är ringa. Om han däremot fälls för ringa misshandel eller för något av de alternativa yrkandena tycker man att han bör få fortsätta att arbeta som polis.

Pan har samma inställning som polismyndigheten, men påpekar att ställningstagandet är preliminärt.

Yttrande: Avsked vid fällande dom (rött)

10) Riskerar avsked för spark mot gripen

En kommissarie som är åtalad för misshandel kommer sannolikt att avskedas om han fälls i tingsrätten för misshandel som inte är ringa.

Enligt gärningsbeskrivningen har poliskommissarien orsakat smärta och blåmärke på en gripen person genom att sparka honom på kroppen. Gärningen utfördes när den gripne låg på marken och var försedd med handfängsel, misstänkt för att ha begått brott mot polismannen.

Händelsen inträffade när mannen, som är känd av polisen, stod på kommissariens altan och tittade in på polisen och hans yngste son. Polismannen, som är biträdande närpolischef och hade ingripit mot mannen flera gånger, kände sig hotad och ringde efter en polispatrull. När den kom till platsen beordrade de mannen att lägga sig ned, vilket han inte gjorde. Kommissarien stod bäst till för att lägga ner honom på marken, och när han gjorde det tumlade de runt och mannen skadades.

Den gripne mannen hade varit hemma och druckit alkohol och sedan känt att han ville prata med poliskommissarien. Det var därför han hade åkt hem till honom. Han menar att han det sedan kom poliser som riktade vapen mot honom, att han blev nedlagd på marken och sparkad i sidan när han låg ner och hade handbojor på sig.

Han är känd av polisen bland annat för att han har väntat utanför polisstationen och följt efter personalen för att få reda på var de bor. Han är också psykiskt labil, missbrukar droger och är krigsskadad. Poliskommissarien har tidigare vittnat mot mannen, som har uttalat att han hatar honom.

Myndigheten anser vid en samlad bedömning inte att kommissarien bör skiljas från sin anställning, även om han döms. Polisförbundet tycker att det är allvarligt att en polisman gör sig skyldig till misshandel, men vid en helhetsbedömning av det här fallet anser man inte att polismannen bör bli av med jobbet.

Pan skriver i yttrandet till tingsrätten att poliskommissarien kommer att avskedas om han döms enligt åtalet för misshandel som inte är ringa. Man påpekar dock att ställningstagandet är preliminärt och huvudsakligen är grundat på åklagarens gärningsbeskrivning.

Yttrande: Avsked vid fällande dom (rött)

11) Tog med tjänstevapnet hem

En polisassistent får en varning för att hon, utan att ha haft särskilt godkännande, har tagit med sig tjänstevapnet hem och burit det utanför tjänsten.

Pan skriver i sitt beslut att hon, genom att ta med vapnet hem utan lov och burit det på sin fritid, har åsidosatt vad som åligger henne i anställningen. Felet är inte ringa, men det behövs inte strängare påföljd än varning.

Beslut: Varning (gult)

12) Skickade kränkande e-post till alla anställda

En kriminalinspektör som skrivit ett e-postmeddelande med kränkande och olämpligt innehåll till alla anställda vid en myndighet slipper disciplinpåföljd.

Det var när myndigheten skickade ut ett internt e-postmeddelande till alla anställda om att man bytt städfirma som kriminalinspektören skrev ett svar, som av misstag skickades till hela personalen. I meddelandet uttryckte han sig nedsättande om den tidigare lokalvårdaren, som nu skulle få tillbaka uppdraget.

Myndigheten ville att han skulle få disciplinpåföljd. Pan skriver att det är klart att han har uttryckt sig olämpligt och nedsättande om lokalvårdaren, men att man inte har anledning att ifrågasätta att meddelandet enbart var avsett för en person, som polismannen hade en vänskaplig relation till. Omständigheterna gör att felet får anses vara ringa och det blir därför inte någon disciplinpåföljd.

Beslut: Ärendet skrivs av (grönt)

13) Viftade med polisleg på krogen

En polisinspektör som visade sin polislegitimation när han var berusad på en krog får en varning.

Pan skriver i sitt beslut att händelsen, även om den inträffade på fritiden, har sådan koppling till anställningen till polis att det finns anledning att ge en disciplinär påföljd. Nämnden menar att han har brutit mot polisförordningens skrivning om att en polis ska uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning. Felet är inte ringa och därför beslutar Pan att ge polismannen en varning.

Beslut: Varning (gult)

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst