Annons
Annons

Rättsläkare fick skador efter tsunamiarbete

4 maj 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Sju av tio undersökta rättsmedicinare har fått astmaliknande problem efter att ha arbetat med identifiering av offer i tsunamikatastrofen. Det visar en ny forskningsrapport. Hur läget är för de kriminaltekniker och poliser som deltog i insatsen är det hittills inte någon som har undersökt.Sju av tio undersökta rättsmedicinare har fått astmaliknande problem efter att ha arbetat med identifiering av offer i tsunamikatastrofen. Det visar en ny forskningsrapport. Hur läget är för de kriminaltekniker och poliser som deltog i insatsen är det hittills inte någon som har undersökt.

– Det skulle förvåna mig om det inte finns motsvarande problem och flera fall på annat håll. Men kanske vill man lägga locket på. Det säger Magnus Svartengren, överläkare och enhetschef vid Arbets- och miljömedicin på Centrum för folkhälsa i Stockholms läns landsting.

Det är Centrum för folkhälsa som har undersökt tio rättsläkare som deltog i identifieringsarbetet, både på plats i Thailand och vid obduktioner i Sverige. Sju av dem har uppvisat luftvägsbesvär. Två av dem, som tidigare var fullt friska och inte rökare, har fått bestående astmaliknande luftvägssjukdomar. Skadorna sätts i samband med de desinficerings- och insektsdödande medel, som de omkomna behandlades med i Thailand. När rättsläkarna undersökte kropparna exponerades de för de farliga kemikalierna.

Under identifieringsarbetet deltog sammanlagt ungefär hundra svenska kriminaltekniker i Thailand. Därutöver arbetade ett antal poliser med att kontrollera de kroppar som sändes hem till Sverige. Alla dessa har utsatts för samma farliga ämnen, i minst samma omfattning, som rättsmedicinarna. Men hur deras hälsa har påverkats har inte undersökts.

Arbetsgivaren måste ta ansvar

Polisförbundet ser allvarligt på uppgifterna om rättsläkarnas hälsa efter tsunamiarbetet.

– Nu förutsätter vi att arbetsgivaren tar sitt ansvar och undersöker om det finns poliser som är drabbade också, säger Erling Staxäng, ansvarig för arbetsmiljöfrågor i Polisförbundets styrelse.

För ett par år sedan, när identifieringsinsatsen var över, gjordes tillbudsanmälan om arbetsskada för alla Polisförbundets medlemmar som varit involverade i arbetet. Och nu har förbundet kontaktat Rikspolisstyrelsen för att ta upp frågan med de skadade rättsläkarna.

– Det är jätteviktigt att RPS följer upp det här och tar kontakt med alla som arbetat med tsunamioffren, för att ta reda på om de har haft liknande reaktioner. Vi följer det här fortlöpande och tänker inte släppa frågan, säger Erling Staxäng.

Ingen heltäckande bild

Från Rikspolisstyrelsens sida ska man nu ta reda på om det även finns poliser som har fått skador av identifieringsarbetet. Idag har man inte någon heltäckande bild, eftersom de som arbetade med tsunamin finns utspridda över en stor del av landet. Och det är inte säkert att en kriminaltekniker som har drabbats av andningsproblem sätter det i samband med att han eller hon var med i just den insatsen.

– Nu kommer vi att uppmana personalcheferna i polismyndigheterna att ta kontakt med alla som har arbetat med identifieringen. Det är viktigt att vi snabbt får in seriös information, så att vi får veta om det finns personer hos oss som är drabbade, säger Claes-Erik Claesson som är HR-strateg på Rikspolisstyrelsen.

Fakta

Det är flera olika kemikalier som kan ha orsakat hälsoproblemen hos rättsläkarna. Direkt efter katastrofen besprutades de döda kropparna för att desinficeras och förhindra att sjukdomar spreds i värmen. Bland annat användes det insektsdödande medlet Killgerm Lysol. Det innehåller ämnen som kan irritera hud, ögon och luftvägar. Dessutom användes formaldehyd som är känt för att både vara cancerframkallande och orsaka skador på andningsorganen. Ett annat medel som användes var Phensol, ett desinfektionsmedel som kan irritera andningsorgan och även vara cancerframkallande.

Överläkare Magnus Svartengren tror dock inte att det finns någon ökad cancerrisk för dem som arbetat med identifiering av tsunamioffer.

– Risk för cancer uppstår främst när man exponeras för ett ämne under lång tid. Här handlar det om hög exponering under kort tid, då är det främst risk för astmaliknande symptom.

Läs hela rapporten på www.folkhalsoguiden.se/tsunami

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst