Annons
Annons

Internationellt polissamarbete under klimatmöte

7 december 2009, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ny dansk lagstiftning tillåter svensk polis att jobba i Danmark under klimatmötet. Men den svenska lagstiftningen haltar och det är oklart vilka arbetsmiljöregler som gäller.Ny dansk lagstiftning tillåter svensk polis att jobba i Danmark under klimatmötet. Men den svenska lagstiftningen haltar och det är oklart vilka arbetsmiljöregler som gäller.

Sedan den 1 december är det tillåtet för utländsk polis att arbeta i Danmark. Den nya lagstiftningen hastades fram för att bli klar till klimatmötet i Köpenhamn. Problemet är att det ännu inte finns ett matchande regelverk i Sverige. Om det uppstår en pressad situation och den danska polisen begär hjälp från Sverige är det är det oklart vad som gäller. Arbetslagstiftningen är en stötesten, liksom ansvarsfrågorna. För närvarande pågår en utredning om samtjänstgöring mellan nordisk polispersonal. Men en ny svensk lagstiftning ligger sannolikt mer än ett år bort i tiden.

– Vad händer om en svensk polis skulle skadas? Om en polis skulle behöva använda sitt tjänstevapen? Enligt min uppfattning finns det många frågetecken som behöver rätas ut, säger Anna Nellberg, Polisförbundets nationella huvudskyddsombud.

Svenska poliser jobbar i Danmark

Men det är redan bestämt att ett mindre antal svenska poliser ska arbeta i Danmark i samband med klimatmötet. Det rör sig om ett 20-tal helikopterförare, hundförare samt radio- och sambandsmän som utför arbetsuppgifter som inte innebär myndighetsutövning. Sannolikt kommer SPI-avtalet att gälla för svenskarna, men det är inte helt bestämt i skrivande stund. Sverige kommer också att låna ut materiel, till exempel de pansrade fordon som är en del av SPT-konceptet (särskild polistaktik). Dessvärre inträffar flera polisiärt krävande händelser vid samma tidpunkt. Den 12 december blir detta extra tydligt. Då genomförs en stor demonstration i Köpenhamn. Samtidigt pågår den årligt återkommande manifestationen i Salem. SPT-fordonen behövs på båda platserna.

– Vi har löst det genom att skriva in i låneavtalet med danskarna att vi kan få tillbaka fordonen med mycket kort varsel, säger Jarl Holmström, kommenderingschef.

Han understryker att den skånska polisen är van vid samarbete med danska kollegor. Tidigare under hösten var president Obama i Köpenhamn för att försöka vinna OS till sin hemstad Chicago. Den svenska polisens organisation vid det tillfället var lik den som används under klimatmötet. Jarl Holmström konstaterar att organisationen därmed är samtränad.

Oroligheterna brukar inte komma hit

Dessutom visar erfarenheter från tidigare tillfällen med stora demonstrationer i Köpenhamn att eventuella ordningsstörningar sällan sprider sig över sundet.

– Dansk polis står inför sin största utmaning i modern tid. Vi hjälper till men tror inte att det blir stökigt i Malmö, säger Jarl Holmström.

Han oroas inte inför möjligheten att dansk polis kommer att tvingas be om omfattande hjälp. Jarl Holmström tycker att laglighetsaspekten snarast är ett teoretiskt problem. Han tror att svensk polis bara kommer att användas vid statiska bevakningsuppdrag, inte i händelserna centrum.

Kommissarie Björn Holck-Clausen vid rikskriminalpolisen (RKP) delar åsikten. Han leder RKP:s arbete med klimatmötet och säger att polisinsatsen är av en helt annan dimension än han varit involverad i tidigare under sin karriär.

– Skulle det bli fullständig kris kan svensk polis komma att bistå med eskorter och bevakning. Men det blir upp till rikspolischefen att bedöma. I framtiden kommer lagstiftningen att arbetas fram inom ramarna för det nordiska samverkansavtalet.

Enligt verksjuristen Yvette Glans är läget glasklart. Oavsett hur dramatisk, farlig eller ohanterlig situationen är i Köpenhamn är svensk polis i princip förhindrad att hjälpa till. Vissa vaktuppdrag kan vara aktuellt – om svenskarna lyder under danskt befäl och bara informerar om att en plats är avstängd. En svensk polis får inte aktivt hindra någon, då blir det myndighetsutövning. Eskorttjänst skulle också kunna förekomma.

– Men sådan ligger närmare myndighetsutövning. Utrymmet är mycket smalt, säger Yvette Glans.

Den enda möjligheten en svensk polis har att agera självständigt är om han eller hon utnyttjar sin nödvärnsrätt. Men skulle det ske uppstår en komplicerad situation. I ett tänkt exempel skjuter svensken i nödvärn och skadar exempelvis en tysk medborgare.

– Då är det dansk lag som styr om svensken fick bära vapen. Införseln måste också vara okej enligt svensk lag.

Därefter bedöms händelsen enligt dansk nödvärnsrätt som ligger nära den svenska. Kommer rätten fram till att den skjutne ska ha skadestånd är det sannolikt dansk polis som initialt står för utgiften och sedan kräver pengar från svensk polis.

– Slutligen kan det bli fråga om disciplinära påföljder i Sverige, även om polisen följt dansk lag, säger Yvette Glans.

Största utmaningen någonsin


Lag mot lymlar ger polisen handlingsutrymme. Men domstolarna får svårt att hinna med.

Under några hektiska veckor kommer hela den danska rättsapparaten att sättas på prov. Massgripanden hotar att proppa igen systemet. Aldrig tidigare har dansk polis stått inför en utmaning av de dimensioner som klimatmötet innebär. Alla landets poliser är involverade i arbetet med att säkerställa säkerhet och ordning. 7 000 poliser rör sig på gatorna i Köpenhamn och åklagare, domare och advokater sliter med att hålla balanserna under kontroll.

Alla danska poliser involverade  

Juristen Jakob Buch-Jepsen är polisassessor vid mordroteln i Köpenhamn.

– I huset brukar det arbeta 70 poliser. Nu är alla i väg på förberedelser inför klimatmötet, säger han och fortsätter:

– Många har inte burit uniform på 20 år och måste beställa nya kläder.

Jakob Buch-Jepsen berättar om den nya danska lagstiftning som går under namnet ”lymmellagen” – en lag mot lymlar. I korthet handlar det om en straffskärpning och utökade befogenheter för polisen att ingripa preventivt mot ordningsstörningar. Lagstiftningen har väckt mycket debatt. Ett steg mot en polisstat, har bland annat danska LO hävdat. En tydlig signal till dem som vill förstöra Köpenhamn, enligt Venstre. De flesta är emellertid ense om att lymmellagen leder till fler gripanden.

– Jag är inte säker på att man insett vilket stort arbete detta innebär för åklagarsidan. Säkerhetsventilen är att släppa gripna om det inte går att få en domstolsprövning inom 24 timmar, säger Jakob Buch-Jepsen.

Fakta klimatmötet

-COP15, FN:s 15:e klimatmöte genomförs den 7-18 december.

– 7-11: tjänstemannamöte.

– 12-15: miljöministermöte.

– 17-18: toppmöte på regeringschefsnivå med bland annat president Obama närvarande.

– 7 000 danska poliser kommer att finnas i Köpenhamn. Kommenderingen är tre gånger så omfattande som de största kommenderingarna som har genomförts i Sverige.

Fakta ”lymmellagen”

– Ska stoppa personer som trappar upp en redan farlig situation.

– Normalstraffet för en person som hindrar polisens arbete i samband med grova ordningsstörningar bestäms till 40 dagar.

– Straffen för skadegörelse skärps.

– Polisen får (utan domstolsförhandling) frihetsberöva (tolv timmar) personer som utgör en fara för ordningen.

– Tio gånger så höga böter för personer som bryter mot ordningslagen.

– Utökad rätt för polisen att använda mobil videoutrustning.

Källa: SVT, Justitieministeriet i Danmark

Text: Ossian Grahn

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst