Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Alkoholproblem är en av riskerna med polisyrket och sommaren är riskårstiden nummer ett. De flesta vet att överkonsumtion är farligt, men var går gränsen?
– Ofta kommer tecken som dålig sömn och magproblem först, säger Robin Öberg, missbrukskonsult.Alkoholproblem är en av riskerna med polisyrket och sommaren är riskårstiden nummer ett. De flesta vet att överkonsumtion är farligt, men var går gränsen?
– Ofta kommer tecken som dålig sömn och magproblem först, säger Robin Öberg, missbrukskonsult.

Robin Öberg arbetar som konsult på Alna som anlitas av företag och organisationer för att hjälpa anställda med missbruksproblem. Framförallt är Öberg inriktad på missbruk bland poliser och samarbetar med Polisförbundet och Rikspolisstyrelsen.
– Det finns inga siffror som visar säkert hur mycket poliser dricker. Men att polisyrket hör till yrkena med störst riskfaktor råder det inget tvivel om, säger Robin Öberg.

Han berättar att det är faktorer som arbetsrelaterad stress, trauman och utsatthet som är bidragande. Sjukvårds- och räddningspersonal löper liknande risker. Dessutom understryker Robin Öberg att alkoholmissbruk är ett så kallat multifaktorellt problem. Ofta har alkoholisten också symptom som depressioner, ångest och olika fysiska problem. Vad som är hönan och vad som är ägget, vad som kommer först alkoholen eller problemen är en svårlöst fråga.

Det finns två sorters missbrukare av alkohol, enligt Robin Öberg. Den ena typen dricker mer och mer under flera år. Det tar ofta tämligen lång tid innan de första symptomen visar sig. Det är människor i den här situationen som primärvården vill fånga upp.
– Då kan det räcka med att läkaren säger att det rör sig om ett hälsofarligt drickande.

Den andra missbrukartypen självmedicinerar. Han eller hon dricker för att till exempel tackla psykiska problem.
Gemensamt för många missbrukare är att de själva inte ser alkoholen som huvudproblemet.
– Försvar hör till sjukdomsbilden. Det kan vara så uppenbart när någon mår dåligt och kommer till oss, ”jisses vad du dricker människa” kan jag tänka. Men den hjälpsökande anser att det är skilsmässan som stjälper honom.

Den allmänna oviljan och rädslan att prata om egna alkoholproblem gör ämnet brännhett på en arbetsplats. En chef som anar att någon i personalstyrkan har stora alkoholproblem ställs inför ett dilemma. Fråga eller inte fråga? Ingripa eller låta bli?
Det råd som Robin Öberg ger är att inte närma sig ämnet direkt. I stället för att fråga om spriten går det att ta upp misskötsamhet, förseningar eller tecken på fysisk ohälsa. Finns ingenting sådant att ta på finns det heller ingenting att diskutera.
– Det är trots allt så att en arbetstagare som sköter sig exemplariskt får dricka på fritiden. Jag brukar säga att cheferna ska lämna alkoholsnacket till oss som är proffs.

Det finns emellertid ett undantag – om någon uppträder berusad på jobbet.
– Då måste naturligtvis chefen reagera, då inträder ju arbetsmiljölagens regler.


FAKTA: Vad säger lagen om missbruk på jobbet?

? Alkoholism betraktas som en sjukdom och inte ett skäl för uppsägning.

? Grundregeln är att arbetsgivaren har ett långtgående rehabiliteringsansvar. En alkoholist ska få hjälp.

? Detaljer i rehabiliteringen kan påverkas av hur företagets alkoholpolicy är utformad.

? Om rehabiliteringarna misslyckas händer det tämligen ofta att en arbetstagare ändå tvingas bort på grund av ”personliga skäl”.

Källor: Arbetsmiljölagens tredje kapitel,
lagen om anställningsskydd och
föreskrifter från Arbetsmiljöverket.


Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser