Annons
Annons

Krav på minimistandard
för europeisk polis

22 november 2011, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

’- Vi behöver en gemensam minimistandard för polisen i Europa.
Det sade Eurocops avgående ordförande Heinz Kiefer vid en debatt den 21 november. Och han fick medhåll av både forskare och politiker.

– Vi behöver en gemensam minimistandard för polisen i Europa.
Det sade Eurocops avgående ordförande Heinz Kiefer vid en debatt den 21 november. Och han fick medhåll av både forskare och politiker.

Att polis inom EU och inom Schengenområdet samarbetar allt
mer ställer nya krav på medlemsstaterna. Men trots långt gångna planer på gemensamt arbete är det fortfarande stora skillnader när det gäller
arbetsvillkor. Det handlar om allt från utbildning till lön, arbetsmiljö och
utrustning. Eurocop, det europeiska polisfacket, driver sedan ett par år frågan om en fastlagd lägsta nivå för poliser inom EU.

”… polisen hör till de områden som anses vara en nationell angelägenhet inom unionen. På sikt kan det komma att förändras.”

– Det handlar inte bara om att bekämpa kriminaliteten
som sprids över gränserna. Det handlar minst lika mycket om att försvara de demokratiska rättigheterna inom unionen. Alla medborgare borde ha rätt att möta polis med samma standard, oavsett vilket land i EU det handlar om, sa Heinz Kiefer.

Det var på Eurocops kongress i Barcelona som Kiefer deltog i
en debatt med kriminologen och forskaren Amadeu Recasens och
Europaparlamentarikern Jan Phillipp Albrecht (de gröna). Alla tre var ganska överens om att det finns ett behov av en gemensam EU-standard för poliser.

Villkoren för Europas poliskårer ser väldigt olika ut –
exempelvis när det gäller längden och innehållet på utbildningen och vilken utrustning de har. Finanskrisen har också slagit hårt. I vissa länder har lönerna sänkts så mycket att en vanlig polis har svårt att försörja sig på sin lön, vilket i sin tur ökar risken för korruption. Om det fanns en fastlagd miniminivå, exempelvis när det gäller polislöner, skulle det vara omöjligt för medlemsländerna att genomföra den typen av besparingar, menar Heinz Kiefer. Han får stöd av kriminologen och forskaren Amadeu Recasens.

– Men i dag, mitt i finanskrisen i Europa, är det svårt att få politikerna att förstå hur viktigt det är och få dem att prioritera frågan. Just därför är det mycket viktigt att polisen i Europa har en minimistandard och en gemensam etisk uppförandekod.

2001 antogs en sådan etisk uppförandekod för poliser av Europarådet. Den är dock inte antagen av EU, bland annat eftersom polisen hör till de områden som anses vara en nationell angelägenhet inom unionen. På sikt kan det komma att förändras, tror Europaparlamentarikern Jan Phillip Albrecht.

-Det finns i alla fall något av en plan för framtiden.  Hittills har vårt arbete
handlat mest om att få en gemensam standard för de rättsliga processerna inom unionen, till exempel att alla som misstänks för ett brott ska ha samma rätt att få advokathjälp. Polisens villkor blir nästa steg, men den frågan kommer nog inte upp på dagordningen förrän 2014, när en ny kommission ska tillsättas.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst