Bengt Svenson: ”Alla anställda ska kunna vara kritiska”

5 april 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Rikspolischef Bengt Svenson tycker att JK-kritiken är berättigad.
– Det är jättetråkigt att det blev så här och även om jag inte själv skrev brevet är det är helt och hållet mitt ansvar, säger han till Polistidningen.

JK skriver bland annat att det är ”angeläget att Rikspolisstyrelsen aktivt verkar för att inom hela polisorganisationen inpränta vikten av att varje polis grundlagsstadgade rättigheter respekteras”. Det arbete som rikspolischefen hade redovisat i samband med utredningen av ärendet, exempelvis spridande av Polisens kommunikationspolicy, ansåg JK vara ”… självfallet positivt men utgör knappast en tillräcklig åtgärd för att komma till rätta med brister …”.

Bengt Svenson säger nu att han tar till sig av kritiken.

– Jag har uppmanat alla länspolismästare att ta kontakt med facket i polismyndigheterna för att ha en aktiv dialog om meddelarfriheten och att vi måste ha ett öppet klimat. Det ska vara uppenbart för alla anställda att de ska kunna vara kritiska och vända sig till medierna utan att riskera repressalier, säger han.

Han planerar också ett seminarium tillsammans med bland andra Polisförbundet.
– Där ska vi diskutera hur viktigt det är att vi har högt i tak. Experter på området kommer att bjudas in.

Bengt Svenson berättar att han själv får många frågor, synpunkter och kritik från medarbetare – både per brev, när han är ute i myndigheterna och i matkön i personalrestaurangen.

– Jag försöker att alltid ta mig tid att lyssna och svara på brev. Det betyder förstås inte att man alltid får som man vill eller att jag kan påverka situationen. Men man ska veta att man får svar från mig, och att jag garanterar att jag inte skickar vidare brev om de innehåller exempelvis kritik som skulle kunna medföra besvär för brevskrivaren. Däremot kan jag inte svara på anonyma mejl, säger Bengt Svenson.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst