Poliserna ratar
Gävleborg för storstan

1 februari 2013, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Polismyndigheten i Gävleborg tappar anställda. Nu kontaktar Polisförbundet alla som slutar. Målet är att skapa sig en bild av de bakomliggande orsakerna och stoppa personalflykten, berättar Andreas Löfstrand.

Polismyndigheten i Gävleborg tappar anställda. Nu kontaktar Polisförbundet alla som slutar. Målet är att skapa sig en bild av de bakomliggande orsakerna och stoppa personalflykten, berättar Andreas Löfstrand.

andreas löfstrand

Ålder: 34 år
Bor: Lingbo, Ockelbo kommun
Fackligt uppdrag: Andra vice ordförande för Polisförbundet Gävleborg. Utredare.

FÖRBUNDSOMRÅDE GÄVLEBORG

Antal medlemmar: 442
Antal förtroendevalda:
13  i styrelsen.
Ordförande: Lennart Proos

Är bemanningsproblemen större i Gävleborg än på andra orter?

– Jag tror att det är så. De senaste åren har vi förlorat 96 poliser. Två av dem genom tragiska dödsfall, de övriga valde andra myndigheter, slutade helt som poliser eller gick i förtida pension. Exakt hur många som ersatts vet vi inte, myndigheten håller på att ta fram siffror. Det vi vet är att vi har minskat med närmare ett 30-tal medlemmar de två senaste åren och då är så gott som samtliga poliser i vårt län medlemmar i förbundet. Att det har utbildats en massa nya poliser i landet märks åtminstone inte hos oss.

Hur hanterar ni det från fackets sida?
– Tanken är att vi nu ska kartlägga vad som är fel så att myndigheten kan göra en insats för att behålla folk. Därför kontaktar jag alla som slutat de senaste åren och intervjuar dem om varför de inte ville jobba kvar hos oss.

Vad beror det på att poliserna lämnar Gävleborg?
– Dels är det en lönefråga, vi ligger väldigt lågt. Dessutom är det ganska nära till Stockholm, Uppsala och Sundsvall. Det går att bo kvar och pendla. Väljer du att jobba några mil söderut kan lönen stiga med 3000 kronor. Sammantaget gör det att flödet från myndigheten bara fortsätter. Men vi vet inte säkert vad tappet beror på eftersom alla som slutar inte får ett avslutningssamtal och vi fackliga får inte ta del av svaren när samtal hålls.

Tror du att det går att vända trenden?
– Det måste vi göra! Nu har vi svårt att fylla listorna i yttre tjänst. Många som slutar har varit utredare och då flyttas poliser i yttre tjänst in för att täcka upp och så uppstår luckor där ute istället. Jag hoppas att det faktum att vi snart har en myndighet kommer att jämna ut löneskillnaderna. Då blir det lättare att behålla kollegorna.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst