Förstärkningsvapen
i befintlig fordonspark?

24 februari 2016, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Att skapa möjlighet att förvara förstärkningsvapen i befintliga polisfordon. Det är ett av en rad förslag till beslut som just nu är ute på delning.

Den stora utredningen om polisens skjutvapenanvändning handlar långt ifrån enbart om elchockvapen. Nu är rapporten utskickad till regioner och nationella avdelningar. En lista med 15 förslag till beslut, som inte rör elchockvapen, finns att tycka till om senast 21 mars.

Noa har sedan tidigare ett uppdrag att se till att det går att förvara förstärkningsvapen i fordonen inom ramen för Polisbil 2018. Ett av förslagen som nu delas handlar om att skynda på denna process ”för att möjliggöra införande i befintliga eller nu aktuella fordon.”

 ”Bör gå att minska”

”Ur ett övergripande perspektiv kan inte sägas att polisen skjuter ’för mycket’ … däremot anser förstudien att det genom ett antal åtgärder bör gå att minska användningen av skjutvapen eller åtminstone hejda en befarad ökning.”

Saxat ur rapporten: Polisens användning av skjutvapen och eventuella behov av åtgärder

Dessutom föreslås att Noa ska be Brå att införa en speciell brottskod för allvarligare våldsbrott, som grov misshandel, dråp, mord, eller försök till dessa, som riktas mot poliser.

HR-avdelningen föreslås bland annat få i uppdrag att öka polisers kunskap om allvarliga psykiska störningar, att en viss tid inrikta fortbildning i hantering av presumtivt våldsamma personer mot defensiv och kommunikativ grund, samt att minska användningen av skjutvapen mot fordon.

En utveckling av Lisa-systemet,  för att få tillgång till tydligare statistik över orsaker till arbetsskador och tillbud, hör till förslagen som rör IT-avdelningen. Dessutom föreslås att de ska ta fram ett nationellt system för inrapportering och statistikhantering av polisens våldsanvändning, detta i samarbete med Noa.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst