Annons
Annons

Arbetsmiljöverket kräver
åtgärder mot bullret

21 december 2016, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Polismyndigheten har överklagat Arbetsmiljöverkets krav på åtgärder för att säkra de anställdas hörsel.

Senast den 8 december 2017 ska Polismyndigheten ha vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för att de anställda drabbas av hörselskador. Det fastslår Arbetsmiljöverket i ett föreläggande. (Uppdaterad)

För ett år sedan gjorde polisernas nationella huvudskyddsombud Emma Cronberg en 6:6A-anmälan där hon krävde att Polismyndigheten agerade för att säkra polisernas hörsel. En rad turer har följt, då Arbetsmiljöverket bland annat gjort en inspektion.

Arbetsmiljöverkets krav handlar bland annat om att Polismyndigheten ska se till att anställda som utsätts för en viss nivå av buller ska ha tillgång till och använda hörselskydd. Arbetstagarna ska också ha möjlighet att medverka vid valet av hörselskydd. Till kraven hör även att Polismyndigheten ska undersöka bullermiljön, bedöma riskerna till följd av denna exponering och ta fram en tidsatt handlingsplan kopplad till riskerna.

Om det visar sig finnas risk för hörselskada ska de medarbetare som utsätts för denna risk erbjudas hörselundersökning.

Om Polismyndigheten bryter mot föreläggandet kan man tvingas betala tre miljoner kronor.

Men Polismyndigheten har överklagat beslutet och vill att  förvaltningsrätten upphäver föreläggandet, rapporterar SVT.
– Vi har redan uppfyllt de flesta kraven som Arbetsmiljöverket ställer. Det som återstår har vi gjort en plan för och den har vi också redovisat för verket. Vi känner oss orättvist behandlade. Nu får förvaltningsrätten avgöra frågan, säger Mika Eskelinen, arbetsmiljöexpert på polismyndighetens HR-avdelning till SVT.

Tidigare artiklar:

Polismyndigheten kan få bakläxa på buller

Bilden av bullret går isär

Alla borde testas

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst