Annons
Annons

Upprop efterlyser forskning

18 december 2017, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vittnesmålen talar sitt tydliga språk, men när de polisanställdas ”metoo-upprop” #nödvärn presenterades för rikspolischefen låg fokuset på nästa steg i processen.

Vittnesmålen talar sitt tydliga språk, men när de polisanställdas ”metoo-upprop” #nödvärn presenterades för rikspolischefen låg fokuset på nästa steg i processen.

”Rapporten från #nödvärn får inte bli socialpornografi att förfasa sig över. Berättelserna handlar om normer och strukturer som är djupt inbäddade i rutiner, föreställningar, jargong och relationer. De försvinner inte för att någon fördömer dem eller hänvisar till att de strider mot policydokument.”
Så står det i det långa förord till uppropet, som i fredags överlämnades i bokform till rikspolischefen. I uppropet finns även anonymiserade berättelser om allt från förminskanden och antydningar till grova övergrepp.

I förordet framförs en oro för att Polismyndigheten ska välja att ”bygga fasader istället för att fokusera på sin uppgift”.

Författarna argumenterar för att man inte ska hänga upp sig för mycket vid vikten av att anmäla. Man påpekar att de vittnesmål som lämnats inom ramen för #nödvärn inte är ett led i en pågående rättsprocess utan ett sätt att formulera erfarenheter. Att minnesbilder av det här slaget kan ha förändrats och kanske förvärrats. ”Så fungerar traumatiska minnen.”

Man tar också upp att ”brottsanmälningar följer en egen logik, som i sig kan göra att den utsatte drar sig för att anmäla.” Här påpekar man bland annat att poliser som anmäler sina kollegor för sexuella ofredanden ofta får betala ett högt pris i form av utfrysning och liknande.

Uppropet innehåller också en hel del förslag på hur förändring ska uppnås. Där ingår bland annat att ta hjälp av externa, oberoende forskare. Detta för att få mer information om de bakomliggande strukturerna.

Man framför också ett önskemål om breddning av perspektiven. Att fokus inom metoo har legat på sexuella övergrepp men att ”många har vittnat om att andra kränkningar är både vanligare och minst lika skadliga som de rena sexuella trakasserierna. Förminskning, misstänkliggörande, utfrysning, osynliggörande, förakt och fientlighet är några av de företeelser som beskrivs i uppropet.” Undersökningen om de bakomliggande strukturerna bör därför även omfatta detta, menar man.

Senare i veckan har initiativtagarna till #nödvärn bokat in möten även med justitieminister Morgan Johansson och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

 

Läs hela uppropet här.

Polisförbundet om vad du kan göra vid sexuella trakasserier här.

Läs Polistidningens tidigare artiklar om #nödvärn här och här

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst