ANNONS:

ANNONS:

 
 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 6. Den delas ut i december till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Replik: ”Vi vänder oss starkt
emot artikelns påstående”

Publicerad 2019-07-04

Insänt Det har kommit till vår kännedom att Polistidningen publicerade en artikel under Insänt den 17 juni 2019, som handlar om en granskning som internrevisionen vid Polismyndigheten har genomfört.  Vi inser att synpunkterna som framförs i artikeln kommer från styrelsen Polisförbundet Stockholm Syd, men den insända artikeln innehåller flera felaktigheter som vi önskar kommentera.

Det är regeringen som bestämmer om det vid en myndighet ska finnas internrevision och av Förordning (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten framgår att det ska finnas en internrevision. Verksamheten styrs av Internrevisionsförordningen (2006:1228) och inte av den lag som refereras till i slutet av artikeln, vilken i stället gäller för externa revisorer. För internrevision finns också god revisionssed och revisorssed, vilken internrevisionen vid polisen följer.

I artikeln anges att vi är polisens egna controllers, vilket inte stämmer. Internrevisionen är en fristående organisatorisk enhet med internrevisorer.

Granskningen har haft tre revisionsfrågor:

  • Vilka riktlinjer och rutiner har myndigheten för att säkerställa överblick och att det avsätts ändamålsenliga resurser för fackligt arbete?
  • Har Polismyndigheten enhetliga och definierade villkor för facklig verksamhet och fackligt förtroendevalda?
  • Har Polismyndigheten en ändamålsenlig process för att planera och följa upp den fackliga verksamheten?

Dessa frågor behandlas i den internrevisionsrapport som refereras till och de rekommendationer som lämnas riktar sig till, Polismyndigheten, vilken internrevisionen har mandat att granska. Det är således inte fackförbunden som  har granskats utan arbetsgivarens förhållningssätt och strategi.

Vi vänder oss därför starkt emot artikelns påstående att revisionen är en ”fultackling” och att föreningsrätten skulle vara under attack. Vi anser att artikeln, förutom direkta felaktigheter, ger uttryck för missförstånd av revisionsrapportens syfte och innehåll.

Stina Nilsson Kristiansson
Chef Internrevisionen

Länk till Polisförbundet Syds insändare