ANNONS:

ANNONS:

 
 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 6. Den delas ut i december till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Poliser med ryggont kan få utrustningsväst

Publicerad 2021-01-07

Utrustningsväst i textil utan ballistiskt skydd. Foto: Gunilla Wallin.

Aktuellt Poliser med konstaterade ryggbesvär kan få bära sin utrustning i en väst i stället för på bältet. Det undantaget har rikspolischefen beslutat om.

För närvarande pågår ett projekt inom Polismyndigheten som handlar om att ta fram mer ergonomiska bäranordningar för polisers utrustning. I projektet ingår en försöksverksamhet med utrustningsvästar i två varianter. Den ena är en ren utrustningsväst i textil som bärs utanpå skyddsvästen och uniformen. Den andra varianten är en kombinerad utrustningsväst och skyddsväst med inbyggt ballistiskt skydd.

En förstudie i projektet har visat att utrustningsvästar kan bidra till minskade besvär från ländryggen. Men att bära en sådan är inte förenligt med Polisens föreskrifter och allmänna råd om uniformer. Därför har rikspolischefen beslutat om ett undantag som gör det möjligt för poliser med konstaterade ryggproblem att börja använda utrustningsväst redan nu. Det handlar då om textilvästen utan ballistiskt skydd.

Beslut om att eventuellt införa utrustningsvästar på bred front kommer inte förrän senare, enligt projektledare Gunilla Wallin.
– Vi behöver ha svar på alla frågor innan vi fattar ett sådant beslut. En oro är att besvären ska flyttas från ländrygg och höfter till nacke och skuldra.

Vad ska man göra som polis om man vill ha en utrustningsväst redan nu?
– Om man känner att man har besvär i ländrygg och höfter ska man ta kontakt med närmaste chef. Chefen kan i sin tur ge företagshälsan i uppdrag att bedöma om det är en väst som behövs. Om det är aktuellt så beställer chefen västen. Sedan får medarbetaren gå på en uppföljning hos företagshälsan efter tre månader. Om värken är kvar kan det bli fråga om fler åtgärder eller att placera om utrustningen.