Annons

Annons

Värdera den polisspecifika kompetensen

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

Vi poliser har fått en specialinriktad utbildning för att kunna förebygga, förhindra och utreda brott. Ingen annan yrkesgrupp har just den kombinationen av uppgifter som sina kärnuppgifter, som sin specialkompetens. Ändå är poliser i formell mening inga specialister.

Vi poliser har fått en specialinriktad utbildning för att kunna förebygga, förhindra och utreda brott. Ingen annan yrkesgrupp har just den kombinationen av uppgifter som sina kärnuppgifter, som sin specialkompetens. Ändå är poliser i formell mening inga specialister.

Läkare, tandläkare och sjuksköterskor kan ansöka om ett bevis på specialistkompetens efter slutförd specialisttjänstgöring med handledning och kompletterande utbildning. Det kan inte poliser, och poliser har inte heller samma formella möjligheter till utveckling som många andra yrkesgrupper har.

Att utvecklingsmöjligheterna för poliser fortfarande år 2021 är så dåliga som de är tror jag i grund och botten beror på att den polisiära kompetensen är undervärderad.

Att utvecklingsmöjligheterna för poliser fortfarande år 2021 är så dåliga som de är tror jag i grund och botten beror på att den polisiära kompetensen är undervärderad. Tror man inte att de polisiära erfarenheterna leder till en fördjupning av tidigare förvärvade kunskaper och kompetenser finns det heller ingen anledning att satsa stort på att tillvarata och utveckla dem.

När delar av den polisspecifika kompetensen förblir outnyttjad på det här sättet leder det i förlängningen till att samhället går miste om en stor mängd möjligheter att både effektivisera och höja kvaliteten på polisarbetet. En uppvärdering av polisyrket handlar därför om mer än det hårda arbete vi bedriver mot arbetsgivare och politiker för att poliser ska få betalt för bredden, komplexiteten, ansvaret och riskerna i yrket. En uppvärdering handlar också om att fler måste se, förstå och rätt värdera den polisspecifika kompetensen – och också förstå samhällsnyttan med att tillvarata och utveckla den.

Dessutom måste Polisen bli en lärande organisation som tar tillvara de kunskaper som finns hos medarbetarna, som bättre utnyttjar beprövad erfarenhet och i högre grad jobbar med evidens och vetenskap i ryggen.

Ska polisyrket uppvärderas på flera sätt än genom femprocentiga löneökningar till dess att effektmålen är nådda måste större fokus läggas på det som finns i våra kollegors huvuden. Karriär- och utvecklingsvägar (KUV) måste komma på plats för att både tydliggöra och rätt värdera kompetens och utveckling. Utbudet av fort- och vidareutbildning måste öka och fler poliser måste in i den forskning som berör det egna arbetet – den praktiknära polisforskningen. Dessutom måste Polisen bli en lärande organisation som tar tillvara de kunskaper som finns hos medarbetarna, som bättre utnyttjar beprövad erfarenhet och i högre grad jobbar med evidens och vetenskap i ryggen.

Vi måste alla börja inse det stora värdet i den kompetens vi och våra kollegor besitter.

När jag tänker på framtidens polis tänker jag på en verksamhet där det är poliser som driver stora delar av den utveckling som gör att Polisen som myndighet inte bara håller jämna steg med omvärldsförändringar och förändringar i brottsligheten utan ofta till och med ligger steget före. Men för att nå dit behöver vi också själva förstå och rätt värdera allt det viktiga vi lärt oss i takt med att våra kunskaper, förmågor och polisiära erfarenheter växt. Vi måste alla börja inse det stora värdet i den kompetens vi och våra kollegor besitter. Det finns inga andra som är så väl insatta i polisarbete som vi är. Låt oss med gemensamma krafter inte bara jobba för en uppvärdering av polisyrket utan också för att våra unika polisiära kunskaper i ännu högre grad ska komma samhället till nytta.

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst