Annons
Annons

Förändrar för föräldrar

När polisparet Linnea och Liam Schoug skulle bli tre tyckte de att det fanns mycket som kunde göras bättre för gravida poliser. Så de gjorde något. Målet är att få fler kvinnor att stanna i yttre tjänst efter att de fått barn.
När polisparet Linnea och Liam Schoug skulle bli tre tyckte de att det fanns mycket som kunde göras bättre för gravida poliser. Så de gjorde något. Målet är att få fler kvinnor att stanna i yttre tjänst efter att de fått barn.

De träffades när båda var med i festkommittén på polisutbildningen vid Södertörn. Liam gick en termin efter Linnea och hade egentligen bara tänkt gå klart utbildningen och flytta hem till Helsingborg. Men kärleken kom emellan. Det Linnea föll för med Liam var att han var trygg i sig själv. Liam fastnade för att Linnea var rakryggad, ingen man trampade på. Och han kände att hon inte behövde honom, utan valde honom.

De jobbar båda som ingripandepoliser och när Linnea blev med barn i augusti 2019 tyckte de sig se att det fanns en hel del att göra för kvinnor i yttre tjänst som blev gravida.
– En man kan inte bli gravid, det är ett faktum. Därför måste vi jobba med de parametrar vi kan påverka för att få arbetsplatsen så jämställd som möjligt i den här frågan, säger Linnea.

Man kan inte bara konstatera att det är ett problem och gå vidare.

För att förvissa sig om att bristerna inte bara var något de själva upplevde pratade de med kollegor, som också uttryckte missnöje och oro.
– Då kan man inte bara konstatera att det är ett problem och gå vidare. Vi ville undersöka det, säger Liam.

Problemet de upplevde var att det inte fanns något enhetligt sätt att jobba på inom myndigheten när en kvinna i yttre tjänst blev gravid. Visst, hon fick gå in och jobba, men det kändes som att hon blev placerad utan någon egentlig tanke bakom.

Den som var mest drivande i början var Liam. Faktumet att han inte behövde förändra något i sitt arbete för att han skulle bli pappa, när situationen var så annorlunda för en kvinna, väckte något i honom. En kväll skrev han ner på en post-it-lapp hur de tänkte och vad de ville göra.
– Sen gick jag upp med min lapp och pratade med min dåvarande lopo-chef i Rinkeby, Thérese Rosengren. Då sa hon: ”Kör, du ska färdigställa detta”, säger Liam.

Det är en kulturfråga: Hur ser vi på kvinnor och graviditet?

Polistidningen träffar Linnea och Liam hemma i deras kedjehus en dag i juni. Morfar är ditringd för att passa sonen under tiden vi pratar. Vidar har pappas ögon, gillar Babblarna och kommer in till oss några gånger för att hämta en leksak eller för att vara i morfars famn när han kokar välling innan förmiddagsluren.

När vi pratar betonar Linnea och Liam att deras engagemang inte handlar om hennes graviditet.
– Det var när jag blev gravid tankarna började snurra, men detta ligger inte på individnivå, utan handlar om att optimera verksamheten. Det är en kulturfråga: Hur ser vi på kvinnor och graviditet? säger Linnea.

Att Linneas pappa bor nära är mycket värt. Projekt gravida har tagit en del fritid i anspråk, och Vidar vill ju ha någon att leka med.

Efter Liams möte med chefen såg Projekt gravida dagsljus, hösten 2019. Liam jobbade med det på arbetstid, Linnea fick göra det senare. Han uppskattar att han la 20 procent av arbetstiden i nästan ett halvår. Projektet började med intervjuer med tolv personer i lokalpolisområdena Rinkeby (nu Järva) och Vällingby, i tre grupper: kvinnor i yttre tjänst som är/varit gravida, ännu ej gravida och gruppchefer.
– Det intervjupersonerna uttryckte var framför allt att arbetsgivaren inte såg graviditeten som en utvecklingsmöjlighet, utan bara som ett påtvingat avbrott. Också att man förlorade sin grupptillhörighet, man kände sig borttappad under den perioden. Och hos dem som inte varit gravida var oron väldigt stor, säger Linnea.

Till intervjuresultaten lade de ett färskt examensarbete från Uppsala universitet: Kvinnor lämnar polisuniformen bakom sig: En kvalitativ studie som belyser orsaker till att kvinnor i större utsträckning än män slutar i yttre tjänst.
– Enligt den studien är en orsak till att kvinnor slutar i yttre tjänst hur gravida hanteras. Det blev vårt empiriska stöd, säger Linnea.

Linnea och Liam jobbade fram ett förslag och för drygt ett år sedan beslutade polisområde Stockholm nord att införa det. Arbetssättet är en process med åtgärder i tre faser, från det att medarbetaren meddelar att hon är gravid till att hon kommer tillbaka till yttre tjänst.

Projekt gravida är färdigt och sprids i polisområde Stockholm nord. Allra helst får det spridas över hela landet, tycker Linnea och Liam.

Den ska ge det där enhetliga sättet att jobba som de saknade, och går bland annat igenom vilka samtal man ska ha, överlämningar, om man vill ha kontakt under den tillfälliga placeringen och ledigheten, och uppföljning?
– Man måste lägga extra krut på samtalen i början, så att man har en dialog kring var man bör placeras för att inte tappa kompetens, vad man vill ha för kontakt för att inte tappa grupptillhörighet, och exempelvis prata om man kan tänka sig att avbryta ledigheten för utbildning, säger Linnea.

För att det här ska funka måste det finnas individuella utvecklingsplaner för alla medarbetare, säger de. Har man exempelvis som mål i planen att gå mot insatsledning kan man vara på radion under sin graviditet.
– Tiden ska användas till något gynnsamt, inte bli ett avbrott i karriären. Då måste man utgå från individen, säger Liam.

Sista steget i processen är att ansvarig ”hälsar medarbetaren välkommen tillbaka”. Linnea och Liam tvekade lite innan de bestämde sig för att ta med det.
– Ska vi behöva skriva det? tänkte vi. Men ja, efter intervjuerna märkte vi att vi behövde vara tydliga med det, säger Linnea.

En aspekt som Projekt gravida inte berört, men som bidrar till svårigheten att kombinera familjeliv och jobb i yttre tjänst är treskift. Men även om projektet inte handlat om det, så tror de att det ändå kommer bidra till att fler kvinnor stannar i yttre tjänst. I en familj där båda är poliser och jobbar ute menar de att det i dag oftast är kvinnan som går in när familjelivet inte går ihop.
– Men har man jobbat på att kvinnan inte blir så frånkopplad när hon är gravid och ledig, då kanske det inte blir lika självklart att det är hon som går in, säger Linnea.

För fotograferingen är Linnea och Liam i Vällingby, men de jobbar i olika områden. De vill ha sina egna arbetsplatser, egna kollegor.

Efter sommaren gick Liam upp till 80 procent och Linnea till 100. De vet själva inte om det kommer funka att båda jobbar treskift framöver. De tänker i alla fall prova och tycker det borde funka på en arbetsplats som vill vara attraktiv. För det är ute de vill vara.
– Det finns inget roligare än att köra radiobil och åka på 112-jobb. Man slängs in i situationer och blir någon form av statens problemlösare, säger
Liam.

Att som poliser på golvet ha fått igenom sin idé ger dem en känsla av bekräftelse. Om man har en idé, men tänker att chefen ändå inte kommer lyssna tycker de man kan börja med att koppla idén till ett mål. Själva tryckte de på att deras idé skulle bidra till målet om en attraktiv arbetsplats.
– Börja prata om idén med andra, ta reda på om fler ser samma sak som du. Har de några idéer? Ta upp det med chefer, Liam började med sin gruppchef. Det är uppskattat att komma med förslag och inte bara problem. Våga, säger Linnea.


LINNEA

Ålder: 32 år.
Klar polis: Juni 2017, nu IGV-polis LPO Vällingby.

LIAM

Ålder: 27 år.
Klar polis: November 2017, nu IGV-polis LPO Järva.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser