Annons
Annons

Fd Säpochefen ska förenkla avrapportering

Poliser i yttre tjänst lägger 2–3 timmar per pass på avrapportering, enligt Polisens internrevision. Nu ska tidigare Säpochefen Klas Friberg komma med förslag om hur dokumentationsbördan kan lättas.
16 februari 2022, 09:07

Det administrativa arbetet för poliser i yttre tjänst har varit föremål för två parallella granskningar på senare tid. Den ena har gjorts av Polisens internrevision och den andra av rikspolischefens kansli (RPC kansli). Båda granskningarna har mynnat ut i ett antal rekommendationer. Och nu har rikspolischefen gett Klas Friberg i uppdrag att föreslå vilka åtgärder som ska vidtas för att minska administrationen i yttre tjänst.

Klas Friberg ska i sitt arbete utgå från rapporterna från  internrevisionen och rikspolischefens kansli. Dessa skiljer sig delvis åt vad gäller problembeskrivning och rekommendationer. RPC kansli vill underlätta avrapporteringen genom att förbättra it-systemen och effektivisera vissa administrativa handgrepp. Internrevisionen pekar på mer grundläggande organisatoriska problem som behöver lösas.

Enligt internrevisionen har uppdraget för poliser i yttre tjänst utformats utan någon bakomliggande strategi och utifrån principen att de anställda hela tiden ska ”göra lite mer”. Den administrativa bördan har ökat genom olika initiativ som innebär att poliser i yttre tjänst ska utföra fler utredningsåtgärder än tidigare, till exempel Polisens nationella utredningsdirektiv (PNU) och metoden snabbare lagföring (SLF). Internrevisionen pekar också på att poliser har blivit ”skrivbiträden” åt ordningsvakter, eftersom poliserna i allt högre grad får jobba med att ta över omhändertaganden från ordningsvakter (till exempel PL13 och LOB). ”För yttre personal medför detta i realiteten mer tid på station för avrapportering och för ordningsvakterna mer tid på fältet”, kan man läsa i internrevisionens rapport. Internrevisionen tycker att Polisen ska verka för att ordningsvaktsbolagen ska ta över även en större del av administrationen kring omhändertaganden. 

RPC kansli konstaterar i sin rapport att poliser i yttre tjänst önskar stöd från civil personal som kan ta över delar av avrapporteringen. Men den lösningen avfärdas: ”RPCK bedömer att detta inte är den väg som Polismyndigheten ska gå. Det handlar i stället om att utveckla metoden och eventuellt de tekniska systemen för beslagshanteringen. Att anställa personal som ska finnas dygnet runt för att hantera denna typ av administration är inte försvarbart.”

Polisens internrevision anser däremot att det är ineffektivt att poliser tvingas göra alla delar av avrapporteringen i brist på ”kompetent administrativt stöd”. Internrevisionen ser samtidigt en risk att den typen av stöd inte kommer att kunna skapas eftersom ”Polismyndighetens beslut om målvärde för poliser (antalsstyrning)” begränsar hur många civila som kan anställas.

Klas Fribergs uppdrag att komma med förslag utifrån de båda rapporterna ska vara slutfört den 29 april i år.

Fotnot: Klas Friberg har en överenskommelse med Polismyndigheten om att han kan tas i anspråk för enstaka kortvariga anställningsperioder. Under dessa perioder har han en timlön på 770 kronor, vilket motsvarar en månadslön på 127.050 kronor. 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst