Annons
Annons

Särskilda händelser riskerar att ta över

De särskilda händelserna blir allt fler inom Polisen, men hur påverkas linjeverksamheten av det? Myndigheten har dålig koll, enligt Polisens internrevision.
6 oktober 2022, 09:16

Sedan omorganisationen 2015 har antalet särskilda händelser ökat både vad gäller omfattning och tid, enligt internrevisionen. Detta trots att myndigheten har en ambition att minska användningen. Internrevisionen ser en risk att det lokala brottsförebyggande arbetet, den planerade linjeverksamheten, påverkas negativt om utvecklingen fortsätter.

Innan man tar beslut om att flytta resurser till en särskild händelse behöver man ta reda på hur den ordinarie verksamheten i lokalpolisområdena (LPO) kommer att påverkas. Och när man ska bedöma om en särskild händelse har varit framgångsrik måste man väga in vad som eventuellt gick förlorat i linjen, till exempel i det lokala brottsförebyggande arbetet och arbetet med lägesbilden. Det kan låta som självklarheter, men enligt Polisens internrevision brister den analysen i många fall.

Vad är en särskild händelse?

En oförutsedd eller inplanerad händelse som den ordinarie polisverksamheten inte är anpassad för, och som därför måste hanteras i en speciell organisation och med en särskild ledning. Plötsliga särskilda händelser kan vara terrordåd och stora olyckor. Inplanerade händelser kan vara demonstrationer, statsbesök eller tidsbegränsade satsningar mot exempelvis gängbrott som operation Rimfrost.

Källa: Polismyndigheten. 

Internrevisionens granskning omfattar särskilda händelser som är kända och planerade i förväg. Vid den typen av händelser finns tid att bedöma hur linjeverksameten kommer att påverkas av minskade resurser. Men det görs inte i tillräcklig omfattning, enligt revisionen. I intervjuer sa kommenderingschefer att de hade med sig den aspekten i ”tänket”, men LPO-cheferna uppgav att de inte blir tillfrågade om hur deras verksamhet påverkas av ett resurstapp.

Vissa av de intervjuade framhöll att det finns särskilda händelser som inte får ”gå snett”, vilket påverkar dimensioneringen. ”Konsekvenserna av en underdimensionerad särskild händelse syns väldigt tydligt. Däremot kan det ta lång tid att se konsekvenser för arbetet med lokala lägesbilder för de LPO som får bidra med resurser”, som någon uttryckte det.

Flera av de intervjuade på såväl nationell som regional ledningsnivå uttrycker att antalet särskilda händelser bör minska.

Ur internrevisionens rapport.

De intervjuade var i stort sett eniga om att arbetet med den lokala lägesbilden påverkas negativt i de LPO som får släppa resurser till särskilda händelser. Det långsiktiga brottsförebyggande arbetet får ”stryka på foten” och flera av LPO-cheferna beskriver att verksamheten ”kör på fälgarna”. Det kom också fram att när poliser som arbetar med gängkonflikter i ett LPO försvinner i väg till en särskild händelse märker de kriminella det direkt och skjuter fram sina positioner. Det är inte heller ovanligt med repressalier från kriminella när en särskild händelse avslutas i ett utsatt område och linjeverksamheten ska ta över.

Rikspolischefen har tagit del av internrevisionens granskning som blev klar våren 2021. I september i år beslutade han om åtgärder med anledning av rapporten. Bland annat får Nationella operativa avdelningen, Noa, i uppdrag att informera regionerna om att man måste beakta effekterna för linjeverksamheten vid beslut om särskilda händelser.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst