Annons
Annons

Granskning: Dålig koll på skyddsutrustning

Finns det benskydd till alla? Håller hjälmarna fortfarande måttet? Polisen saknar ett system för att övervaka statusen på personalens skyddsutrustning. Det anser myndighetens internrevision.
17 november 2022, 10:28

Vid påskens våldsamma upplopp upptäcktes en rad brister i den utrustning som poliser behöver för att skydda sig vid kravaller. Det handlade om fordon med otillräckligt skydd, brist på benskydd och sköldar, samt dåliga hjälmar och handskar. I flera fall användes utrustning som hade passerat bäst-före-datum. Myndigheten hade missat att utrustningen blivit för gammal, eftersom ”det inte finns någon egentlig rutin eller it-stöd för att bevaka utrustningens operativa status”. Det skriver Polisens internrevision i en delvis sekretessbelagd rådgivningsgranskning som rikspolischefen beställde efter upploppen.

Det här är inte första gången internrevisionen påpekar brister i hur utrustningen för poliser i yttre tjänst hanteras. År 2020 kom revisionen med liknande kritik. Slutsatsen i den nya granskningen är att arbetsgivaren fortfarande saknar ”en tillfredsställande hantering, uppföljning och kontroll över skyddsutrustningen och att arbetsmiljöansvaret därmed inte omhändertas fullt ut.”

I lokalpolisområdena har man hyfsad koll på vilken utrustning som finns i lager lokalt, enligt internrevisionen. Däremot är det oklart hur man övervakar utrustningens operativa status. Oftast hålls detta ihop av eldsjälar inom stöd/service. Hanteringen blir därför personberoende, enligt granskningen.

På polisområdes- och regionnivå saknas en samlad bild av var utrustningen finns. Och vill den nationella nivån få koll på lagerhållningen måste den göra manuella förfrågningar till regionerna. Avsaknaden av ett heltäckande it-system får även andra negativa effekter. Ett exempel är att polisiära skyddsvästar som anträffats i kriminell miljö inte går att spåra. Det andra exemplet är maskerat i granskningsrapporten eftersom Polismyndigheten bedömer att det är hemligt.

Om granskningen

Granskningen genomfördes genom dokumentstudier, intervjuer och en uppföljning av internrevisionens tidigare granskning avseende utrustning för poliser i yttre tjänst. I granskningen intervjuades bland annat företrädare för nationella avdelningar, polisområdeschefer och lokalpolisområdeschefer inom regionerna Syd, Öst, Väst och Mitt, huvudskyddsombud samt de som var polisinsatschefer och ansvarade för logistik/utrustning i samband med påskupploppen.

Källa: Rådgivningsgranskning rörande utrustning för poliser i yttre
tjänst (A290.362/2022). 

Internrevisionen konstaterar som sagt att flera av de brister som påtalades vid granskningen 2020 inte har tagits omhand av myndigheten. Internrevisionens första rekommendation efter denna nya granskning är därför att myndigheten ska göra något åt dessa gamla synder. Den andra rekommendationen är att rikspolischefen ska utse en ansvarig för att ”säkerställa att det pågående arbetet med kravställning för nationellt lagerhållningssystem även omfattar ett nationellt inventariesystem. Kravställningen behöver också stödja en livscykelhantering”.

Rikspolischefen har gett regionpolischefen i Bergslagen, Patrick Ungsäter, i uppdrag att samordna arbetet med internrevisionens två rekommendationer. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2023.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst