Annons
Annons

”Nu får rikspolischefen leva upp till förtroendet”

Polisförbundet har fortsatt förtroende för rikspolischef Anders Thornberg. Men det är en färskvara, säger ordförande Katharina von Sydow. Om det består beror bland annat på hur myndigheten kommer jobba med kulturen.
2 mars 2023, 11:50

I tisdags hade rikspolischef Anders Thornberg möte med representanter för alla arbetstagarorganisationer och skyddsorganisationer inom Polisen. Det var det första mötet med dem sedan Mats Löfvings död. Frågor som togs upp var tystnadskultur, bemanningsprocesser, jäv och inflytande. Parterna ska ha återkommande möten med rikspolischefen för att jobba vidare med frågorna.
– Till nästa möte ska vi vara mer konkreta och Polisförbundet kommer ta med de frågor som är mest angelägna att arbeta med framåt. Sen ska det tillsättas arbetsgrupper, säger Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow som var med på mötet.

Vad är det som säger att det blir verkstad i dessa arbetsgrupper, när ni framfört kritik mot tystnadskultur och bemanningsprocesser otaliga gånger genom åren?
– Vi vet inte förrän vi har facit hur det kommer bli, men jag upplever att det finns en vilja hos arbetsgivaren. Nu får rikspolischefen leva upp till det förtroende vi visar honom. Det är krav som vi har på honom.

Vad är det som säger att viljan hos arbetsgivaren är annorlunda nu än tidigare?
– Det som skett gör att problem som myndigheten har kommer upp i ljuset. Polisledningen är också beroende av vårt stöd och då måste de verkligen visa att de menar allvar, att de kommer att genomföra de nödvändiga förändringarna. Om inte så kommer det att påverka vårt förtroende.

Nästa möte är bokat till 28 mars.

Det var onsdagen 22 februari som två presskonferenser hölls. Den första med utredaren Runar Viksten som presenterade en rapport i vilken han fastslog att Mats Löfving gjort sig skyldig till jäv och borde skiljas från sin anställning eller i alla fall chefstjänst. Efter den höll rikspolischefen Anders Thornberg presskonferens där han sa att han inom kort skulle ha ett arbetsrättsligt samtal med Mats Löfving. Men han hittades bara timmar senare död i sitt hem. Sedan dess har kritik riktats både mot medierapporteringen såväl som mot utredaren och rikspolischefen.

Mats Löfvings bror och barn uttalar sig i Aftonbladet mycket kritiskt till hur deras bror och pappa har behandlats av polisledningen. Brodern Jan Löfving säger bland annat att han ”upplever att det rått total avsaknad av stöd från polisledningen och att man lämnat Mats helt ensam.” Till TV4:s nyheter säger han att man kommer att driva ärendet vidare juridiskt och att den man håller för ansvarig är rikspolischef Anders Thornberg.

Kritik mot Runar Vikstens rapport och hur den hanterats kommer från bland annat åklagaren Bengt Åsbäck som drev den brottsutredning om tjänstefel som pågick mot Löfving och nu är nedlagd till följd av hans död. ”Jag tycker inte att Thornberg skulle ha tillsatt den här utredningen. Och jag anser att det inte skulle ha varit den här personen”, säger han till Expressen.

I DN uttalade sig arbetsrättsexperten Tommy Iseskog kritiskt. ”Att redovisa ett personalärende på en presskonferens är djupt kränkande”, säger han. 

Polisen har, enligt rådande praxis, själva anmält dödsfallet till Arbetsmiljöverket. Detta via Mattias Wahlstedt, kanslichef och biträdande avdelningschef på rättsavdelningen vid Polismyndigheten, dit Mats Löfving omplacerades under tiden som han var föremål för utredning. Genom omplaceringen var det Mattias Wahlstedt som hade formellt arbetsmiljöansvar för Mats Löfving vid dödstillfället.

Också en anmälan om arbetsmiljöbrott har gjorts till avdelningen för särskilda utredningar, av Thomas Agnevik, tidigare ordförande för Polisförbundet Östergötland och numer pensionär. Han motiverar anmälan med att han anser att ”det finns anledning att anta att dödsfallet är en följd av den pressade situation som Mats Löfving befann sig i”, enligt Corren.

Fem privatpersoner hart också anmält Anders Thornberg till Justitieombudsmannen, JO. Två av dessa anmälningar ska också rikta sig mot utredaren Runar Viksten. Om JO kommer gå vidare med dessa ärenden är inte klart än, rapporterar DN.  

Kritik har också riktats mot justitieminister Gunnar Strömmer. Socialdemokraterna har kallat honom till justitieutskottet för att få klarhet i vad som hänt mellan regeringen och Polisen i ärendet.

Anders Thornberg har inte ställt upp på intervjuer sedan Mats Löfvings död, men har enligt DN skrivit ett meddelande på polisens intranät. Han skriver att han och Mats Löfving under den senaste tiden ”hade löpande kontakt och samtal då jag frågat om hur han mår och erbjudit professionellt stöd.” Enligt Thornberg har även ansvarig chef på rättsavdelningen haft regelbunden kontakt med Löfving, samt kollegor. ”Jag förstår att det finns många obesvarade frågor och är medveten om den kritik som framförs på olika sätt. Den måste jag och andra ta till oss av och fundera över. Inom sinom tid kommer vi få svar.” /…/ ”Men där och då tänker jag att vi gjort det bästa vi kunnat. Men det räckte inte.”

Jag har inte fått till mig att det finns ett massivt medlemstryck om att Thornberg ska avgå.

Katharina von Sydow säger att hon i nuläget inte ser någon anledning att ifrågasätta trovärdigheten i Runar Vikstens rapport, men hon är kritisk till att den blev offentlig.
– Individärenden brukar vi hantera i en väldigt snäv krets. Att man presenterar känsliga uppgifter så här är förvånande, det är jag kritisk mot.

Varför hade ni inte den kritiken innan rapporten blev offentlig utan först efter?
– Vi hade inte sett rapporten innan och kunde inte kritisera något vi inte sett.

Nu inväntar Polisförbundet Arbetsmiljöverkets utredning och förundersökningen om arbetsmiljöbrott.
– Det är inget som brådskar, ett steg i taget, det värsta har redan hänt. När de utredningarna är färdiga får vi ta nya beslut. Om de inte ger svar kommer vi att ta nya beslut för att få svar på de frågor vi behöver få svar på.

Vilka frågor vill ni ha svar på?
– Är det ett lagenligt förfarande att presentera rapporten på det viset som gjorts, och att driva parallella utredningar? Har arbetsgivaren brustit i sitt arbetsmiljöansvar?

Polisförbundet har i dagsläget uttalat att de har fortsatt förtroende för rikspolischefen.

Kan det ändras beroende på vad som kommer fram i utredningarna och på hur arbetet med tystnadskulturen går?
– Absolut, så är det, förtroende är en färskvara. Resultatet av utredningarna och hur Polismyndigheten bedriver sitt nödvändiga förändringsarbete kan mycket väl komma att påverka vårt förtroende framöver.

Speglar Polisförbundets förtroende medlemmarnas förtroende?
– Jag har inte fått till mig att det finns ett massivt medlemstryck om att Thornberg ska avgå. Vi får fortsätta lyssna in organisationen, men vi är en förbundsstyrelse som är satta att ta strategiska beslut.

Linnéa Klint
Emma Eneström

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst