Annons
Annons

Psykisk hälsa, beredskap och rätt till deltid – vi har läst kongressmotionerna

Strax över hundra motioner har kommit in till Polisförbundets kongress i september. De allra flesta handlar om allmänna anställningsvillkor, många har fokus på arbetstid. En föreslår också en nollvision för självmord.
19 april 2024, 08:05

Förbundsregionstyrelsen i region Stockholm lyfter att beredskapen ökat rejält i polisregion Stockholm, och att det ofta leder till otillräckligt med vila på ett sätt som strider mot arbetstidsdirektivet. ”Vi behöver ett nytt avtal eller en översyn och en förändring av nuvarande avtal som omhändertar framförallt vilan i samband med beredskapen och dessutom en kraftigt höjd beredskapsersättning”, framförs det i motionen.

Flera motioner innehåller just förslag om att Polisförbundet ska driva frågan om höjd beredskapsersättning. Idag är den 15 kronor per timme under vardagar och 30 kronor per timme under helg.

Det är alldeles för lågt, anser motionären Tobias Appel som är spaningsledare för region Syd.
– Man gör ju avkall på ganska mycket av sitt sociala liv och behöver planera veckan så man kan inställa sig på en timme, säger Tobias Appel.

Han tycker man bör titta på hur andra myndigheter, som Kustbevakningen och Tullverket, ligger till med beredskapsersättning.
– Min erfarenhet är att beredskap innebär sämre sömn. Ofta när man går på sin beredskap så kan man inte slappna av som vanligt på natten. Jag vet att många upplever samma sak som mig. 

Flera motioner tar upp alltför långa arbetspass och att vilan mellan dem inte är tillräcklig. I några föreslås att avtalet ASA/Polis ska ses över, bland annat eftersom det inte reglerar dygnsvilan och eftersom beredskap anses vara ledig tid.

En handfull motioner lyfter att polisanställda bör kunna styra sin arbetstid mer. ”Vi som förbund behöver prioritera andra värden än att alltid sätta högre lön och högre OB högst på listan gång efter annan vid våra revisoner. Värden som möjliggör att kollegor orkar arbeta och ha ett fortsatt fungerande familjeliv, att de ska slippa sjukskriva sig för att hälsan sviktar när man gång efter annan gått in i väggen av utmattning och stress på arbetet” skriver Förbundsregion Väst och yrkar på att förbundet ska verka för större möjligheter att själv välja hur mycket man vill jobba, till exempel genom en generösare rätt till deltid.

En knapp fjärdedel av motionerna innehåller förslag om lön och löneprocesser. Flera motionärer tycker förbundet ska driva på om lönetillägg för olika grupper, till exempel mentorer för civila utredare och barnförhörsledare. Att Polisförbundet ska arbeta för höjd grundlön föreslås också i flera motioner, för bland annat utbildade kriminaltekniker, hundförare och aspiranter.

Paul Beijnes
Paul Beijnes, förundersökningsledare på samordningen i Stockholm Syd och halvtidsfacklig i polisområde Syd

I ett par motioner finns förslag på lönetillägg för poliser som har så kallat svaromål i en arbetsledande befattning. Idag finns ett avtal som ger ersättning vid tre månaders oavbrutet svaromål, men det borde införas en ersättning även för kortare perioder, tycker både förbundsregion Stockholm och styrelsen i förbundsregion Syd.

I några motioner framförs att löneprocessen borde ses över. Paul Beijnes som är förundersökningsledare på samordningen i Stockholm Syd och halvtidsfacklig i polisområde Syd har skickat in två motioner om avstämningssamtal. Han tycker bland annat att Polismyndigheten ska återinföra dokumentation av samtalen.

Det gjordes fram tills för ungefär ett år sedan, enligt Paul Beijnes.
– Nu har HR bestämt att det här är material som går att begära ut som offentlig handling. Men det köper inte jag, det är arbetsmaterial. Och även om någon begär ut det så görs en sekretessprövning, säger Paul Beijnes.

Att inget dokumenteras från avstämningssamtalen längre är ett jätteproblem, menar han.
– Det kan råda olika uppfattningar om vad som sagts och det ger en otrygg rättslig grund för både chefen och medarbetaren. Det blir ord mot ord. Många chefer slutar, och då finns ingen historik utan allt bygger på muntliga berättelser.

Arbetsmiljöfrågor är också populära motionsämnen. En handfull motionärer vill se regelbundna hälsokontroller genom arbetsgivaren. Förbundsregion Väst vill att poliser som drabbats av trauman eller PTSD får professionell hjälp genom arbetsgivaren: ”Den drabbade polisen hänvisas ofta till primärvården där det ser väldigt olika ut avseende vilka specialister som finns knutna till respektive vårdcentral. Det borde vara en självklarhet att liknande hjälp ska kunna erbjudas genom vår företagshälsovård alternativt remitteras vidare till rätt kompetens av företagshälsovården” står det i motionen. Samma region vill också ha en nollvision för självmord bland polisanställda, och att alla självmord ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

Det finns även förslag om att säga upp eller omförhandla bemanningsavtalet, sänka medlemsavgiften till Polisförbundet och att införa regelbundna drogtester av poliser.

Motionerna kommer tas upp och röstas om på Polisförbundets kongress den 24–25 september.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst