ANNONS:

 

 

Ordförandeord

Om vikten av att agera i tid

Lena Nitz, ordförande

 
 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 1. Den delas ut i februari till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 

 
 

Arkiv

Fortsatt fajt om urvalet
till Polishögskolan

Publicerad 2011-11-15

Aktuellt Tre män som nekats plats på Polishögskolan stämmer nu Rikspolisstyrelsen (RPS). De backas upp av Centrum för rättvisa, som anser att männen kan ha utsatts för olaga diskriminering.

Organisationen Centrum för rättvisa har länge ifrågasatt Polishögskolans urval, som de menar premierar kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund på ett otillåtet sätt. Som Polistidningen tidigare skrivit har de bland annat gått i spetsen för en rad anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Nyligen meddelade DO att man inte har rätt att granska skolans antagningsförfarande, men att man ska inleda en dialog med RPS.

De tre männen som nu stämmer RPS sökte till polisutbildningen som påbörjades våren 2010. Då tog skolan in 50 procent män och 50 procent kvinnor, samtidigt som en majoritet av de sökande var män.
Till saken hör att en viss positiv särbehandling på grund av kön är tillåten.

Hur urvalet gått till har dock varit svårt för Centrum för rättvisa att bilda sig en uppfattning om. Organisationen har inte fått ut material som ger dem en möjlighet att jämföra de som kom in med dem som nekades plats.
– Genom denna domstolsprövning kan frågetecknen förhoppningsvis rätas ut, uppger de tre männens ombud Clarence Crafoord, som är chef för Centrum för rättvisa.