Annons
Annons

Hälften av LKC-personalen blir civil

2 oktober 2006, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

LKC-centralernas rekryteringsproblem tvingar polisen att anställa fler civila. I Skåne är snart hälften av operatörerna civilister och utvecklingen är densamma i Stockholm och Göteborg.LKC-centralernas rekryteringsproblem tvingar polisen att anställa fler civila. I Skåne är snart hälften av operatörerna civilister och utvecklingen är densamma i Stockholm och Göteborg.

Det har länge varit en trend att andelen civila i länskommunikationscentralerna ökar. Orsaken är problem att rekrytera poliser som vill arbeta som operatörer. Befälstjänsterna är relativt lätta att tillsätta, men bristen på polisoperatörer är akut. Samtidigt är arbete på kommunikationscentralerna mycket eftertraktat i det civila samhället. Exempelvis sökte 800 personer tio utannonserade operatörstjänster i Skåne. Testerna är desamma som för sökande med polisbakgrund.

Erfarna civilister

Många av civilisterna har erfarenheter från arbete i blåljusmiljö, exempelvis som SOS-operatörer eller väktare. De flesta är under 30 år gamla, ett fåtal något äldre. En del siktar på att själva bli poliser och ser arbete på LKC som en merit när de söker till polisutbildningen.

Hans Järvestam är biträdande chef för länsoperativa avdelningen i Skåne där ytterligare 20 civila operatörer anställs under våren nästa år. Men också polissidan förstärks och sammanlagt ökas antalet medarbetare från 83 till 118. Av dem är hälften civila. Målet är att LKC i Skåne ska bli helt självförsörjande och inte behöva kommendera in vikarierande polisoperatörer.

 – Unga, målinriktade och välutbildade poliser vill inte vara låsta till LKC under en lång följd av år, säger Hans Järvestam.

Annan åldersfördelning

Situationen är också delvis ett resultat av tiden då polisutbildningen låg nere. Tidigare var LKC en arbetsplats som ofta något äldre poliser sökte sig till.

– Det blev en annan åldersfördelning när vi tappade en generation.

Hans Järvestam understryker att det aldrig kommer att drivas kommunikationscentraler helt utan poliser. Den polisiära operativa kunskapen och tankesättet går inte att ersätta. Men han utesluter inte att andelen civila i framtiden kan komma att bli större än 50 procent.

– Dristar jag mig att titta i kristallkulan så anar jag det. Men mycket hänger på om vi kan erbjuda polisoperatörerna mer stimulerande arbetsuppgifter.

I Göteborgstrakten pågår rekryteringen till en försöksverksamhet med civila operatörer. Ännu har det dock gått att hitta poliser till alla operatörstjänster.

Personal på sikt

– För att klara personalförsörjningen på sikt måste vi pröva civila, även om poliser har bättre förutsättningar att bli duktiga, säger Erik Siverbo, tillförordnad chef, LKC, Västra Götaland.

I Stockholm ökar andelen civilanställda. När LKC startade sin verksamhet för sex år sedan var tanken att 78 poliser skulle arbeta i centralen. Men arbetsbördan blev för stor och nu har 42 civila operatörer anställts.

– Vi fortsätter att nyrekrytera civilister, säger Mats Näslund, biträdande chef.

Från förbundets sida tycker man att utvecklingen är problematisk. 1:e vice ordförande, Lillemor Melin Sving, betonar att den fackliga uppfattningen är att poliser ska ledas av poliser i sitt arbete.

– Det handlar om trygghet och professionalitet . Samtidigt vet jag att situationen går att lösa på olika sätt och hur man gör det måste myndigheterna själva bestämma, säger hon.

För mycket

Men om andelen civila överstiger 50 procent tycker Lillemor Melin Sving att det är för mycket.

– Det känns inte okej, men vad jag förstår är inte sista ordet sagt.

Att det på sikt finns en risk för att polisjobb försvinner om det visar sig att andra yrkesgrupper kan sköta dem lika bra bedömer hon som liten.

– Då är det viktigare att fråga sig varför det är så svårt att rekrytera. Beror det på lönen, arbetsmiljön eller något annat som går att åtgärda.

Statistik anställda LKC, september 2006

Stockholm

Poliser: 78=59 %
Civila: 42=32 %
LKC bef: 12=9 %

Totalt: 132

Västra Götaland

Poliser: 74=69 %
Civila: 15=14 %
LKC bef: 18=17 %

Totalt: 107

Skåne

Poliser: 34=41 %
Civila: 39=47 %
LKC bef: 10=12 %

Totalt: 83

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst