Annons

Annons

Poliser blir akademiker

29 april 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Framtidens polisutbildning får högskolestatus. Den förlängs till tre år och kommer att anordnas av universitet och högskolor. Det är något av det viktigaste i utredningen om framtidens polisutbildning som presenterades nyligen.Framtidens polisutbildning får högskolestatus. Den förlängs till tre år och kommer att anordnas av universitet och högskolor. Det är något av det viktigaste i utredningen om framtidens polisutbildning som presenterades nyligen.

Kraven på polisers förmåga och kunskaper kommer att öka även fortsättningsvis. Det konstaterar Anders Danielsson i sin utredning ”Framtidens polisutbildning”.

– Jag anser att kraven på framtidens polis gör att utbildningen måste bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det har inte utbildningen någonsin gjort för polisen, sa Anders Danielsson under en presentation av utredningen.

Polisförbundet, som länge har efterlyst en utbildning med högskolestatus, längre praktik och möjlighet till forskning, är nöjda med utredningen. Det kommer att bli möjligt på sikt, om utredningen får gehör hos regeringen.

– Förslaget är en viktig milstolpe för svensk polis, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsen.

Ett argument som tidigare tagits upp mot att föra över polisutbildningen från RPS till högskolevärlden, är att man inte skulle kunna stänga av elever som uppträder olämpligt. Detta är något som Danielsson har tagit fasta på. Hans förslag är att man i den allmänna behörigheten för att söka till polisutbildningen ska ha ett rent brottsregister. Det betyder att om man under utbildningens gång begår ett brott, kommer man inte längre ha behörighet och därmed vara tvungen att lämna sin utbildningsplats. Ett system som i sig är enklare än hur det fungerar i dag.

Utredningen ska nu ut på remiss och den nya utbildningen kan starta tidigast hösten 2010.

Några av förslagen i utredningen:


  • Högskoleutbildning: Polisyrket kommer att kräva en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – en högskoleutbildning. Enligt utredaren är det ett sätt att skapa en poliskår som på ett bättre sätt speglar befolkningen, både när det gäller etnicitet och kön. Det finns också möjligheter att sprida utbildningen geografiskt på ett bättre sätt än idag och därigenom komma tillrätta med glesbygdsproblematiken.

  • Anknytning till högskolan: Utbildningen bör anordnas av universitet och högskolor. Då kan man fullt ut utnyttja det befintliga högskolesystemet, vilket bland annat innebär att det redan finns ett regelverk som styr utbildningen. Dessutom är det en fördel om utbildningen bedrivs i en miljö som underlättar kontakterna med studenter på andra utbildningar.

  • Polisexamen: Utbildningen blir treårig, vilket är lika långt som till exempel sjuksköterskor och socionomer. Enligt förslaget ska utbildningen innehålla två praktikperioder, en termin vardera. Första året blir teoretiskt på högskola. Därefter varvas teori och praktik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Studenterna ska inte vara anställda av polisen.

  • Tillträde till utbildningen: Det ska vara så få särregler som möjligt för att komma in på polisutbildningen jämfört med andra utbildningar. Däremot bör det finnas särskilda krav på bland annat laglydnad, körkort och vissa medicinska krav. Vissa av de krav som gäller idag, till exempel svenskt medborgarskap, fysiska krav och svenskprov, bör slopas.

  • Rekrytering och anställning: Polisstudenterna kommer i framtiden inte att antas av polismyndigheten. Istället är det de universitet och högskolor som anordnar utbildningen som kommer att anta studenterna. I och med det blir polisutbildningen mer lik andra, jämförbara utbildningar. När utbildningen är avslutad får studenterna söka jobb på de polismyndigheter där det finns plats.

  • Specialistutbildning: En ettårig specialistutbildning föreslås också. De som inte redan är poliser kommer dessutom att få en halv termins grundläggande polisutbildning. För att få gå specialistutbildningen krävs antingen polisexamen eller annan examen med exempelvis juridisk eller samhällsvetenskaplig inriktning.

  • Polisforskning: Med en högskoleutbildning skapas en naturlig plattform för framtida polisforskning.

  • Övergång till ny utbildning: Det blir nya krav på lärarna med den nya utbildningen. Vissa kommer att vara tvungna att höja sin kompetens. Poliser med äldre polisutbildning kommer att kunna komplettera med studier vid högskolan för att få den nya polisexamen.

Tidplan:

Sommar och höst 2008: Utredningen är på remiss.

Hösten 2008: Propositionen skrivs.

2009: Riksdagen fattar beslut.

Hösten 2010: Tidigaste start för den nya polisutbildningen.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst