Annons
Annons

Tveksamheter om Rakel

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Några uppgifter i en artikel i Polistidningen nr 1 ”Rakel fördubblar risk för hjärntumör” föranleder en kommentar.
I en fet underrubrik påstås att Rakel har ”samma frekvens som hjärnan”. Ett liknande påstående förekommer om det brittiska
polisradiokommunikationssystemet i en juridisk TV-såpa, Judge John Deed, som har visats i Sverige på TV9. Är påståendet sant? Nej, det är det inte, och detsamma gäller TV-såpans och
andras påståenden om att det skulle kunna föreligga en mekanism beroende på sammanfallande frekvenser, så kallad resonans, som skulle påverka hjärnan.
Ett alster av Barrie Trower, som är tillgängligt på nätet
(http://www.rense.com/general60/tetra.htm ), rubriceras i Polistidningen som ”Konfidentiell rapport”. Rapporten är närmast pseudovetenskaplig och behäftad med ett antal felaktigheter och illa underbyggda påståenden om apokalyptiska konsekvenser av ett införande av ett Rakel-liknande radiokommunikationssystem i Storbritannien.
Det är synd att Arbetsmiljöinstitutet lagts ned. Det hade sannolikt varit en lämplig oberoende instans att hantera farhågorna om Rakel. Den enskilda polisanställdas oro skall inte ignoreras. Men kartläggningar måste beakta de elektricitetsteoretiska sambanden och får inte ge avkall på vetenskapens krav för att slutsatser från experimentella och
epidemiologiska undersökningar skall kunna anses hållbara.

Göran Hårde, pensionerad polisinspektör

Staffan Yngve, forskar och undervisar i teoretisk fysik vid Uppsala universitet

Svar från redaktionen:
Artikeln om hälsoriskerna med Rakel har fått flera läsare och forskare att höra av sig både till Polistidningen och Polisförbundet. Att ämnet är kontroversiellt visste vi redan innan vi skrev artikeln, och vi välkomnar debatten som är både intressant och viktig. Bland svenska forskare går meningarna isär om, och i så fall hur, farlig Rakels strålning är. Polistidningen varken kan eller ska ta ställning, men vi tycker det är viktigt att belysa frågan. Jag vill göra några kommentarer till artikeln av Göran Hårde och Staffan Yngve.

1. ”Samma frekvens som hjärnan”. Påståendet bemöts omedelbart av docent Mild. Det är inte Polistidningens eller undertecknads åsikt. Jag borde ha formulerat meningen så att detta framgick tydligare.

2. Den engelska rapporten: Polistidningen tar inte ställning utan refererar. Det handlar om en skrivelse som har beställts av det engelska polisförbundet med 140 000 medlemmar. Detta förbund är djupt oroat, har drivit frågan om Tetra stenhårt och utesluter inte att en uppmaning om arbetsnedläggelse kan gå ut till medlemmarna. Rapporten är således av stort allmänintresse och av extra stort intresse för poliser, därför skriver vi om den.

Att jag använder orden konfidentiell (och även hemlig) beror på att rapporten heter ”Confidential Report on Tetra Strictly for the Police Federation of England and Wales”.

Ossian Grahn, reporter

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst