Annons
Annons

Orimligt att provanställa alla polisassistenter

24 januari 2010, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Nya poliser ska provanställas – trots att de redan har prövats i ett halvår som aspiranter. Det anser Rikspolisstyrelsen och de flesta av landets polismyndigheter. Men Polisförbundet tycker inte att det är rimligt.Nya poliser ska provanställas – trots att de redan har prövats i ett halvår som aspiranter. Det anser Rikspolisstyrelsen och de flesta av landets polismyndigheter. Men Polisförbundet tycker inte att det är rimligt.

Aspiranttiden räcker inte, anser Rikspolisstyrelsen. De tycker att de nya polisassistenterna måste testas ytterligare i sin roll som poliser. Därför rekommenderar de sedan i höstas polismyndigheterna att provanställa istället för att, som tidigare, ge dem en tillsvidareanställning.

– När vi nyanställer tycker vi att det är viktigt att använda provanställningsmöjligheten för att pröva om personen är lämplig ur olika perspektiv, säger Marina Rydholm, HR-direktör vid RPS. Vi menar att aspiranttiden är att betrakta som en utbildningstermin och då prövas inte hur man fungerar i skarpt läge som polis. Genom att provanställa får vi ytterligare en chans att sålla bort dem som eventuellt inte är lämpliga för yrket. Det är först när polisassistenten inte längre deltar i en utbildning som denna prövning kan göras.

Polisförbundet har reagerat på att polismyndigheterna nu tillämpar provanställningsformen kollektivt, det vill säga för alla nyblivna poliser i respektive myndighet. Därför har man valt att driva frågan i tvisteförhandlingar om tjugotre polisassistenter som under hösten var provanställda i två av landets myndigheter – Uppsala och Jönköping.

– Under aspiranttiden och i samband med anställning som polisassistent ska arbetsgivaren pröva aspirantens förmåga att agera som polis i framtiden. Men i de fall där arbetsgivaren inte har kunnat bilda sig en uppfattning om arbetstagarens förmåga eller lämplighet i arbetet som polis kan provanställning tillämpas – men det ska inte göras kollektivt, säger Polisförbundets förhandlingschef Jan Wallin.

Syftet med en provanställning är att arbetsgivaren under en begränsad tid ska kunna pröva en person som är ny på en funktion. Provanställningstiden får enligt lagen om anställningsskydd vara i högst sex månader och kan brytas när den överenskomna tiden är slut eller tidigare. Annars övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning utan tidsbegränsning. Polisförbundet menar att de nyblivna polisassistenterna redan har prövats en gång under tiden som aspiranter. Då är det inte rimligt att alla ska prövas ytterligare en period som provanställda. Att polismyndigheterna kan ha behov av att provanställa vissa personer, där man inte är helt säker på att de har tillgodogjort sig sin aspiranttid, är lämpliga för yrket eller klarar arbetsuppgifterna, ser man dock inte som något problem.

– Institutet ska inte användas generellt utan att man gör individuell bedömning, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsen. En seriös arbetsgivare säkerställer var och en av dem som anställs och gör intervjuer, om det ska skötas korrekt. Man tar inte alla i ett sjok.

Tidigare är det ett fåtal myndigheter som har tillämpat provanställning. Men nu gäller det i stort sett alla polismyndigheter – bara fem av tjugoen har valt att inte provanställa. Sammanlagt handlar det om drygt 500 personer.

– Vårt mandat från RPS är att gå ut med rekommendationer. Myndigheterna befinner sig i olika faser i den här frågan, men jag utgår från att samtliga kommer att provanställa framöver, säger Marina Rydholm på RPS.

Frågan om provanställningar är på väg att få en lösning. Polisförbundet och Rikspolisstyrelsen håller för närvarande på att arbeta fram en överenskommelse om hur rekrytering och urval ska hanteras i samband med anställningar i framtiden.

Både fördelar och nackdelar för nyanställd

I Stockholm berörs ungefär 180 färska polisassistenter av att myndigheten numera tillämpar provanställning. ”Stefan” är en av dem, och han tycker att det finns både för- och nackdelar med att var provanställd.

– Fördelen som jag kan se med en provanställning är ju att man prövas i anställningen på riktigt. Så är det ju på många andra tjänster, särskilt i den privata sektorn, säger ”Stefan”, som är provanställd som polisassistent i City polismästardistrikt i Stockholm.

De nackdelar han ser med att vara provanställd är att tryggheten är sämre än om han hade fått en tillsvidareanställning direkt.

– Man går miste om de fördelar som finns och det blir svårt för dem som till exempel vill ta banklån eller hyra en lägenhet. I många fall är det krav på fast anställning. Sedan känns det otryggt att vi inte har rätt till ersättning om vi skulle bli av med jobbet.

Just nu är ”Stefan” placerad på krimjouren, och har sin arbetsplats i polishuset på Södermalm.

– Oavsett provanställning så är jag oerhört glad att jag är där jag är idag. Jag ser fram emot att jobba som polis i många år.

Lägre medlemsavgift för provanställda

De medlemmar som provanställs får lägre medlemsavgift i Polisförbundet under den aktuella tiden. De betalar bara för de obligatoriska medlemsförsäkringarna, vilket innebär en kostnad på 53 kronor i månaden, vilket är 275 kronor lägre än den ordinarie medlemsavgiften. Dessutom kan en avgift till respektive förbundsområde tillkomma.

– Det här innebär förstås ett väsentligt avbräck i förbundets ekonomi. Men i dagsläget kommer det inte att få några konsekvenser för verksamheten, säger kanslichefen Sophie L-Jansson.

Den som är provanställd omfattas av samma förmåner som andra medlemmar, förutom rätten till ersättning från Polisförbundet vid arbetslöshet.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst