Annons
Annons

Valberedningens förslag till ny styrelse klart

1 juli 2010, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Det finns bara plats för elva spelare i laget, det vill säga Polisförbundets nya styrelse som ska väljas i höst. Och för första gången kan en kvinna ta plats som ordförande, eller lagkapten om man så vill. Valberedningen har föreslagit Lena Nitz på den posten.Det finns bara plats för elva spelare i laget, det vill säga Polisförbundets nya styrelse som ska väljas i höst. Och för första gången kan en kvinna ta plats som ordförande, eller lagkapten om man så vill. Valberedningen har föreslagit Lena Nitz på den posten.

– Det finns en bred förankring och ett stort stöd för Lena Nitz som ordförande. Hon har nominerats av flera förbundsområden och vi tror att hon kan driva Polisförbundets intressen framåt på ett mycket bra sätt, säger Anders Seilenz, som är sammankallande i valberedningen, när han intervjuas av Polistidningen.

Hon kommer från Stockholm – var det så att säga Stockholms ”tur” att få ordförandeskapet?

– Nej så har vi inte tänkt. Dessutom kommer hon inte från förbundsområde Stockholm i den bemärkelsen, idag är hon anställd på arbetsgivarsidan. Men det är klart att hon kommer att uppfattas som stockholmare till en början, precis som Jan Karlsen uppfattades som göteborgare när han valdes. Men det där slipas av ganska snabbt och spelar ingen roll förutom precis i början. Det råder inget tvivel om var hon har sitt hjärta, hon är mycket lojal med hela Polisförbundet.

 Vilken kompetens har hon?

– Hon har en bred facklig kompetens och är väl meriterad för uppdraget. När hon var ombudsman på förbundskansliet arbetade hon med tunga frågor, som arbetsrätt och Panärenden. Förhandlingsvana har hon både som förtroendevald, ombudsman och i sin nuvarande roll på polismyndigheten. Hon är dessutom en lagspelare som kan få alla att jobba framåt.

Det finns personer som har många nomineringar från flera förbundsområden men som ändå inte har kommit med i ert förslag – hur motiverar ni det?

– Det är demokratins spelregler och dilemma, när vi har den här konstruktionen med en valberedning och att förbundsområdena kan nominera. Den styrelse vi föreslår är den som vi tror kan få ett starkt stöd i sin helhet. Det finns naturligtvis personer som är mycket kompetenta men som ändå inte har fått någon plats i vårt förslag.

Det är många från storstadsområdena – har ni som valberedning varit fega och anpassat er efter Stockholm, Västra Götaland och Skåne?

– Man kan vända på det också. Det vore konstigt om vi inte skulle ha lyssnat på dem och deras förslag! De representerar en stor del av Sveriges poliser. Samtidigt är det viktigt att framhålla att även de kandidater vi föreslår från storstadsområdena har ett brett stöd från en stor del av landet. Men i styrelsen finns även kompetens från andra delar av landet och glesbygdsperspektiv. Vi är övertygade om att vi föreslår det bästa laget.

Hur tycker ni att själva processen har gått till?

– Det har kommit många nomineringar, sedan har de olika förbundsområdena gjort på lite olika sätt. En del har nominerat ett fåtal kandidater medan andra har föreslagit en hel styrelse. En sak som inte har varit positiv är att det har förekommit en del ryktesspridning. Men vi har lyssnat, kollat upp allt och konfronterat personer i den mån det varit möjligt. Och vi har inte fått tag på något rykte som varit sant.

Vad hoppas ni att den nya förbundsstyrelsen ska åstadkomma?

– Bra avtal för medlemmarna. Ena förbundet och gå vidare, lämna gamla schismer åt sidan. Komma framåt och driva intressefrågorna. Samtidigt måste ju den nya styrelsen förvalta det som den nuvarande har gjort bra. För det har gjorts otroligt mycket bra saker totalt sett.

Valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse

Förbundsordförande: Lena Nitz. Tidigare ombudsman på Polisförbundet med huvusaklig inriktning på rättsfrågor och Pan. Idag sektionschef vid polismyndigheten i Stockholm.

Förste vice ordförande: Lars Bergman, förbundsstyrelsen – nuvarande andre vice ordförande. Örebro.

Andre vice ordförande: Erling Staxäng, förbundsstyrelsen – ledamot. Västra Götaland.

Ledamöter:

Anna Nellberg, förbundsstyrelsen – ledamot och nationellt huvudskyddsombud. Västmanland.

Mats Johansson, förbundsstyrelsen – suppleant. Kalmar.

Sven-Erik Svensson, Jämtland.

Stefan Eklund, Stockholm.

Yvonne Kärnheim Bengtsson, Västra Götaland.

Christer Palmkvist, Skåne.

Björn Kellerth, Stockholm.

Emma Cronberg, Stockholm.

Faktaruta Valberedningen

Valberedningen utses av representantskapet, Polisförbundets högsta beslutande organ, och består av sammankallande Anders Seilenz (Västra Götaland) och ledamöterna Ralf Andersson (Västmanland), Hanna Englén (Jönköping), Fredrik Pahlberg (Stockholm), Irene Rosell (Örebro), Staffan Rosén (Skåne), Carl-Henrik Olsson (Västernorrland).

Så går valet till

På representantskapet ska ombuden enligt stadgarna välja ordförande, förste- och andre vice ordförande samt åtta övriga förbundsstyrelseledamöter. Valberedningens förslag presenteras och dessutom kan ytterligare förslag presenteras innan omröstningen sker.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst