Annons
Annons

Värderas vi lika?

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Jag och många medlemmar jag möter upplever att vi har osakliga löneskillnader inom svensk polis. Osakliga löneskillnader som enligt mångas uppfattning inte går att förklara eller förstå. Ska det vara så att poliser ersätts olika när de gör samma jobb, men på olika sidor en länsgräns? Är det acceptabelt ur ett fackligt perspektiv? Vad tycker du? Jag tycker inte det.
Den här utvecklingen har nu gått så långt att en del förbundsområden beskriver att deras myndigheter börjar få svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. För medborgarna är den yttersta konsekvensen av detta att rättsäkerheten kan vara hotad. Vad tycker du?

Jag upplever att polisarbete värderas olika i landet beroende på var det utförs. En del hävdar att polisarbete som utförs i en del av landet ska värderas högre än om samma arbete utförs någon annanstans. Ungefär lika många hävdar att detta är orimligt. Vad tycker du?
Jag och mina medlemmar i Östergötland kräver att RPS så snart som möjligt presenterar den löneanalys som de varit organisationen skyldig sedan 2007 när de återigen fick delegationen att teckna löneavtal för landets polismyndigheter.

Jag vill också att Polisförbundet formar en nationell lönepolitik som är solidarisk och som grundar för en framtid där alla medlemmar känner att de arbetar utifrån rättvisa lönevillkor. Där tror jag att en del av oss måste höja blicken. Vad tycker du?
Polisförbundet bör opinionsbilda kring budskapet att polisen är lika viktig i hela landet. Polisarbete ska värderas lika oavsett var i landet det utförs. Lika lön för lika arbete. Löneskillnader måste kunna förklaras. Vad tycker du?

Solidaritet är enligt min uppfattning en grundsten i facklig verksamhet. Jag vill se tydligare att det gäller även i Polisförbundet idag. Jag vill att Polisförbundet arbetar solidariskt för de förbundsområden som halkat efter i löneutveckling.
Jag vill att förbundsstyrelsen nu går från ord till praktisk handling och leder arbetet fram till en solidarisk, långsiktig nationell lönepolitik för svensk polis.

Thomas Agnevik
Ordförande Polisförbundet Östergötland

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst