Annons
Annons

Ledarskapet viktigare
än organisationen

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Nu kom beskedet.
Polisomorganisationsutredningen presenterade den 30 mars förslaget om att Polisen ska bli en myndighet.

Nu kom beskedet.
Polisomorganisationsutredningen presenterade den 30 mars förslaget om att Polisen ska bli en myndighet. Polisförbundet välkomnar förslaget och anser att en myndighet framför allt gynnar medborgarna som kommer få en polis som har bättre förmåga att bekämpa brott över hela landet. Men även ledning och styrning kommer att bli effektivare när vi kommer bort från 21-myndighetsorganisationen. För ledarskapet inom polisen kan bli mycket bättre.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz

”Jag har vid mina möten med både justitieministern och rikspolischefen poängterat betydelsen av ett modernt ledarskap …”

Att vi blir en myndighet påverkar strukturen i organisationen men för att polisen verkligen ska bli effektivare krävs även att vi arbetar med kulturfrågorna. Ledarskap handlar mycket om kultur och hur den kan bidra till att utveckla verksamheten och de som arbetar i organisationen. Jag tror det är en av nycklarna till en väl fungerande verksamhet och har större betydelse än hur organisationsrutorna ser ut.

I det förändringsarbete som nu påbörjas, det största inom Polisen sedan förstatligandet på 60-talet, blir ledarskap och delaktighet avgörande faktorer. En annan avgörande faktor är om polisen verkligen klarar av att bli en lärande organisation. Jag hoppas det, för det ska vara en självklarhet för vilken polis som helst, oavsett funktion, position eller organisations- tillhörighet att kunna framföra kritik. Kritik som sedan ska leda till att arbetet förbättras. Jag har vid mina möten med både justitieministern och rikspolischefen poängterat betydelsen av ett modernt ledarskap där medarbetarna blir lyssnade på. Det är så vi bygger en effektivare polisverksamhet.

I dagarna har förhoppningsvis ett stort antal av de 3 000 slumpvis utvalda poliser som fått vår medlemsundersökning om ”högt i tak” svarat på enkäten. Vi vill veta vad poliser har för möjligheter att framföra konstruktiv kritik på sitt arbete. Tas kritik emot positivt eller finns det en rädsla för att öppet kunna framföra sina synpunkter? För Polisförbundet är det självklart att våra medlemmar ska kunna framföra konstruktiv kritik utan att vara rädda för konsekvenser i karriären.
I dag ser det tyvärr inte ut så överallt, men jag vet att det faktiskt finns ledarskap inom polisen som fungerar bra. Ledare som skapar en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig sedda och bekräftade. Som vågar lyssna till kritiken, ta det som är användbart och göra det till en utvecklingsfaktor. En win-win situation för både chef, medarbetare och organisationen. Därför är era svar så viktiga i den här undersökningen. Vi behöver hitta de goda exemplen för att sprida dem och lära av varandra. Polisförbundet vill bidra till att polismyndigheten i framtiden är en organisation som hela tiden strävar efter att nå ett steg längre.

Något som gör mig glad är det stora engagemang alla ni förtroendevalda och medlemmar visar inför årets representantskap. Polisförbundet har fått in över 300 motioner som förbundsstyrelsen ska besvara nu i maj. Vi har även ett ordföranderåd framför oss i slutet på maj där vi kommer att diskutera det lönepolitiska programmet och omorganisationsutredningen.

Jag ser fram emot en spännande vår och en intensiv försommar och glöm inte att det är tillsammans vi utvecklar en professionell polis!

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst