Annons
Annons

Båda parter vill höja ob-tilläggen

Under tisdagen drog avtalsrörelsen i gång på allvar när Polisförbundet och Polismyndigheten bytte yrkanden med varandra. Myndigheten vill satsa årets 360 miljoner på höjda ob-tillägg, Kuv för poliser i yttre tjänst och högre ingångslöner i Stockholm. Förbundet vill se en satsning på de poliser som blev utan extra påslag förra året.
16 juni 2021, 10:50

– Vi anser att de 360 miljonerna är till för att uppvärdera hela polisyrket. Förra året lönesatte myndigheten bara vissa grupper, främst de i yttre tjänst, vilket har skapat stor frustration och mycket ilska bland dem som blev utan, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Lena Nitz.
Lena Nitz, Polisförbundets ordförande

I slutet av förra året inleddes den nya avtalsperiod som sträcker sig fram till hösten 2023. Nu har Polisförbundet och Polismyndigheten utväxlat yrkanden för periodens första lönerevision. Den som gäller per den 1 oktober i år. Förhandlingen omfattar också de extra budgetmedel om 360 miljoner kronor som finns även i år för satsningar på polisers löner. Förra året tog arbetsgivaren ett ensidigt beslut om hur miljonerna skulle fördelas. I år har man lovat samarbeta med facket. Yrkandena visar dock att parterna har en bit kvar innan de är överens. 

Polisförbundet vill att de 360 miljonerna ska gå till de medlemmar som inte fick del av pengarna förra året. Myndigheten å sin sida vill att ”en inte obetydlig andel” ska användas för att höja ob-tilläggen. Polisförbundet har i och för sig också ett yrkande om höjda ob-tillägg, men inte kopplat till de 360 miljonerna. Arbetsgivaren vill också använda en del av miljonerna för den nya Kuvsystematik som ska sjösättas under året för poliser som jobbar i vissa funktioner: ingripandepolis, områdespolis och polis lokalpolisområde. Pengarna kan behövas för att justera lönerna för dem som placeras högre upp i den karriärtrappa som ska införas.

Myndigheten flaggar också för att man kan behöva ta av de 360 miljonerna för att höja ingångslönerna för poliser i Stockholm. Det är svårt att rekrytera i huvudstaden eftersom polislönerna inte kan konkurrera med dem som andra arbetsgivare erbjuder. Enligt myndigheten har det bidragit till att Stockholm är den enda polisregion som har färre poliser nu än vid tiden för myndighetsombildningen.

Polisförbundets mål för den nuvarande avtalsperioden är att poliserna som kollektiv ska få löneökningar om 5 procent per år. Sedan tidigare står det klart att årets lönerevision kommer att landa på minst 3,63 procent. Det i kombination med de 360 miljonerna som finns i budgeten gör att Polisförbundet bedömer att man kan nå målet i år. Men om man ska öka lika mycket 2022 och 2023 måste politikerna skjuta till nya pengar, enligt förbundet. Det handlar bland annat om pengar för att finansiera löneökningar inom ramen för det nya Kuvsystemet. Förbundets inställning är att lönen ska prövas varje gång en medarbetare kvalificerar sig för nästa nivå i Kuven. Och förbundsordförande Lena Nitz förväntar sig att politikerna skjuter till de pengar som behövs.
– Det var regeringen som gav myndigheten i uppdrag att utveckla ett system för karriär- och utvecklingsvägar, om man inte samtidigt finansierar systemet vore det högst anmärkningsvärt.

I Polisförbundets yrkanden ingår också:

  • höjda ingångslöner,
  • utökad möjlighet till inspektörsanställning,
  • höjd ersättning för beredskap och reglering så att inte arbetsgivaren överutnyttjar möjligheten till beredskap,
  • reglering för beredskap ska ändras så att nyttjandet minskar,
  • restid ska räknas som arbetstid,
  • höjd ob-ersättning,
  • möjlighet att sälja semester vid andra tidpunkter än vad som gäller i dag,
  • övertid efter arbetat nattpass ska räknas som kvalificerad övertid.

Vad händer då härnäst i avtalsrörelsen? Sedan tidigare är parterna överens om att det bara blir två tillfällen för lönerevision under perioden: 1 oktober 2021 och 1 oktober 2022. För att kompensera för att revisionerna 2020 och 2021 slås ihop ska ett engångsbelopp betalas ut. För en heltidsarbetande kommer beloppet ligga på 24 procent av den individuella lönen. Målet är att pengarna ska betalas ut senast till midsommar. Förhandlingarna om årets revision kommer att fortsätta på nationell nivå fram till sommarsemestern och återupptas sedan i augusti. Därefter följer förhandlingar på regional nivå.

Polistidningen har bett Polismyndigheten om en intervju, men förhandlingschefen har inte tid förrän på fredag. Polisförbundet vill inte kommentera arbetsgivarens yrkanden i nuläget. 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst