Svar från Skåne på ”Ingen verkar lyssna på argumenten”

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

SVAR PÅ ”Ingen verkar lyssna på argumenten” 

 

Jag konstaterar att det sannolikt är mig och mina fackliga kamrater från Skåne som Tomas Agnevik med flera syftar på i sin skrivelse ”Ingen verkar lyssna på argumenten”. Skulle det inte vara så får ni väl bortse från denna reaktion.

Några av de som undertecknat skrivelsen anser nog inte att det är något fel på takhöjden under repskapet. En företrädare från FO Östergötland fann det helt OK att framföra sina åsikter till några företrädare för ”storstadsregionen” Skåne. Åsikten bestod i att anklaga hela den skånska delegationen för att sakna egna åsikter och helt befinna sig i klorna av en annan ”storstadsregion”.

Jag kände att jag direkt skulle reagera på detta påhopp, men valde att, med hänsyn till sammanhållningen i förbundet, tiga. Jag gör inte det längre, efter att ha sett innehållet i skrivelsen från bland andra denne östgöte.

I Skåne processar vi hela materialet inför repskapet i vårt Skåneråd (representativt sammansatt organ med ca 40 ombud från hela Skåne). Rådet speglar under två dagar hela repskapet i form av tematorg och motionsbehandling i plenum. Resultatet bokförs i en matris som alla sedan använder som underlag på repskapet. Att högt och ljudligt anse att vi från Skåne inte har några egna åsikter kan jag inte se som något annat än en förolämpning riktad mot hela den fackliga verksamheten i Skåne.

När man sedan får höra att en hallänning som undertecknat samma skrivelse inte drog sig för att framföra åsikten om att ”Vad ska man med en valberedning till…det är ju ändå Stefan Olsson och Per-Åke Hammarnäs som bestämmer allt….ja och så förstås Stockholmarna” kan man ju undra vilka åsikter han tycker taket är för lågt till? Kanske att demokrati är överflödigt och onödigt…

Som ni förstår begriper jag inget av innehållet i skrivelsen. Skribenterna talar om medlemsperspektiv. Skulle vi ha en annan uppdragsgivare än medlemmarna? I vårt arbete inför repskapet, och i allt annat arbete, finns ingen annan än medlemmen i fokus.

Polisförbundets repskap är ett yttersta bevis för att vi alla är en del av en demokratisk organisation. Från Skånes sida har vi utvecklat demokratin i ytterligare ett steg genom våra förberedelser. I det arbetet finns hela tiden demokratins grundprinciper som ledstjärna, t ex allas rätt att yttra sig innan beslutet fattas av majoriteten. Vi upplever att samma principer tillämpas till sitt yttersta på repskapet. På vilket sätt vill Tomas Agnevik med flera ändra demokratin på Polisförbundets repskap?

Jag tror tyvärr att det är på det viset, att den framåtanda och positivitet många av oss upplever i förbundet sedan repskapet 2010, inte riktigt fått fäste i hela besättningen på det skepp som nådde sin sluthamn i Göteborg det året.

Det är faktiskt så Tomas m fl att jämförelsen med fotbollen går väl an i ungdomsidrotten och Korpen. Där får och skall alla få spela. Ska man däremot sikta på toppen måste man spela med det bästa laget. Skillnaden gentemot idrotten är att, precis som i det svenska samhället, det är väljarna som i demokratisk ordning utser lagets sammansättning. Polisförbundet får aldrig spela i korpen utan ska befinna sig i toppen av elitserien.

Styrelsen i Förbundsområde Skåne
Stefan Olsson, ordförande

 

LÄS debattartikeln ”Ingen verkar lyssna på argumenten”

och förbundsstyrelsens svar: ”Vi välkomnar konstruktiv kritik”

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst