Apropå polisiärt våld

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Två poliser står under åtal för våld som de utövat i tjänsten. En av dem är dessutom dömd i tingsrätt enligt åtalet för misshandel.

Händelserna som åsyftas är den ensamma hundföraren i Stockholm som ingriper mot en våldsbenägen man och polismannen i Varberg som verkar med sitt tjänstevapen mot en knivbeväpnad man.

Är åtalen och den fällande domen korrekta? Jag vet inte, jag är inte tillräckligt insatt. Men någonting känns inte bra och det finns anledning att ställa sig flera frågor kring bedömningarna.
I båda fallen finns film som bevismaterial. Är det bra att det finns filmer som visar vad som hänt? Ja, det måste vara bra.

Filmerna visar slutscenen i ett längre händelseförlopp. Filmerna visar grovt våld. Våld är aldrig vackert. Våld har ett fult tryne. Våld ser ut på samma sätt vare sig det är en våldsverkare eller en polisman som utövar det.

Är det någon skillnad om det är en våldsverkare eller en polis som utövar våld? Ja, enligt mig är det stor skillnad. Följande enligt polislagens portalparagraf och 10:e paragraf: ”…polisens arbete skall syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp.” och ”En polisman får… använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om.. han möts med våld eller hot om våld.. avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa…”. Men som sagt ovan, våld är inte vackert och det ser inte annorlunda ut bara för att polislagen gör det till en polisiär arbetsmetod.

Hur skall då filmerna bedömas? Detta är åklagare och domstolars svåra arbete.
Men, jag vet vad filmerna INTE visar: det utdragna förlopp före slutscenen, våldsverkarens gärning, hur poliserna fick larm om lösgående våldsverkare, döda och/eller skadade människor i våldsverkarens spår, stressen, känslan av otillräcklighet innan våldsverkaren är funnen, den mentala påfrestningen, radiotrafiken, knapphändig och motsägelsefull information, våndan inför snabba beslut och dess konsekvenser men framförallt visar inte filmerna polisernas upplevelse att stå inför en våldsverkare som hotar deras egna liv.

Vad får åtalen och eventuellt fällande domar för konsekvenser? Är vårt samhälle beredd på att ta dessa konsekvenser?

Det finns människor av kött och blod som kallas poliser då de är på jobbet. Dessa människor har till arbetsuppgift att vara samhällets sista utpost mot bland annat lösgående våldsverkare.

Vad händer när samhället säger till dessa människor att inte agera?

Lars Sandin
polis i Borås

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst