Annons
Annons

Polisförbundet vill samla
ansvaret för brottsbekämpning

29 september 2014, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Frågor som rör brottsbekämpning bör samlas under ett departement och gärna handhas av en och samma minister. Det anser Polisförbundet som kommer att driva frågan enligt sitt nya yrkespolitiska program.

Frågor som rör brottsbekämpning bör samlas under ett departement och gärna handhas av en och samma minister. Det anser Polisförbundet som kommer att driva frågan enligt sitt nya yrkespolitiska program.

larsbergman JS 14
Lars Bergman. Foto: Johan Svanestrand

–   Vi poliser är bara en del i en lång kedja. Många myndigheter är del i bekämpning och förebyggande av brott.  Det viktigaste för oss är att hela den kedjan kan samlas under ett departement och att verksamheten som går ut på att förebygga och bekämpa brott finansieras partsgemensamt, säger Lars Bergman som tills nu suttit i förbundsstyrelsen och varit med och tagit fram yrkespolitiska programmet.

I programmet riktas också kritik mot det förslag om medborgarlöften på lokal nivå som polissamordningen tagit fram inför omorganisationen. Polisförbundet anser att det finns en risk att löftena ges på fel grunder och kan bidra till att försämra allmänhetens förtroende för polisen om de inte uppnås.
– Men med en bättre inrikespolitisk samordning skulle medborgarlöftena kunna fungera. Men det krävs öronmärkta resurser och möjlighet att få förstärkning från andra delar av Polismyndigheten om det behövs. Så att det inte blir som med sociala insatsgrupperna. Det är ett jättebra koncept men när verksamheten tvingas göra uppehåll under sommaren på grund av resursbrist skapar det bara besvikelse, säger Lars Bergman.

Många punkter har hängt med från det förra yrkespolitiska programmet, som antogs 2005: strävan att polisutbildningen ska bli högskoleutbildning, legitimering av poliser, samt att det ska finnas en nedtecknad yrkesetik och att alla poliser ska få handledning för att få hjälp med att leva upp till denna.

Till nyheterna hör upprättandet av ett yrkesetiskt råd och införandet av en Lex-Maria-funktion, så att professionen kan anmäla sig själv gällande möjliga fel och brister i verksamheten. Enligt programmet är det en viktig del i en lärande organisation och fokus ska ligga på just lärande, inte skuld.

 

Polisförbundets förslag till yrkespolitiskt program kan läsas i sin helhet här: Förslag till Yrkespolitiskt program 2014

Programmet ska genomgå smärre redaktionella justeringar utifrån kommentarer på representantskapet, och sedan layoutas.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst