Annons
Annons

Alla löner på ett bräde?

3 februari 2015, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Björn Kellerth Foto: Johan SvanestrandHur lönerna i den nya Polismyndigheten ska förhandlas fram är än så länge inte klart. Det kan bli så att förhandlandet huvudsakligen hålls på nationell nivå, berättar Polisförbundets förhandlingschef Björn Kellerth.

Hur lönerna i den nya Polismyndigheten ska förhandlas fram är än så länge inte klart. Det kan bli så att förhandlandet huvudsakligen hålls på nationell nivå.

Foto: Johan Svanestrand.
Björn Kellerth. Foto: Johan Svanestrand.

Polisförbundets förhandlingschef Björn Kellerth berättar att man för diskussioner med arbetsgivaren för att fastställa en ny modell för lönerevisionsprocessen som bygger på ettåriga cykler, ett så kallat årshjul.
–Därmed inte sagt att avtalen behöver vara ettåriga. Vi har haft revision en gång om året även vid fleråriga avtal. Men vi har inte riktigt landat i hur det ska bli, säger han till Polistidningen.

Enligt Kellerth är arbetsgivaren tydlig med att man önskar hålla förhandlingarna på nationell nivå, där samtalen förs mellan Polisförbundets förhandlingsdelegation och företrädare för Polismyndighetens HR-sektion för arbetsgivarpolitik.
–Arbetsgivaren vill inte reglera någon lokal-lokal nivå. Frågan är då hur vi ändå omhändertar att sätta lönen så nära medarbetaren som möjligt. Att sitta med en lista med 18 500 namn, som vi gjorde i lönenämnden i juni, ger inte en rättvisande process, säger Björn Kellerth.

I augusti, när senaste löneavtalet tecknades, fick Polisförbundet gehör för ett av flera yrkanden: lägstalönerna. Därför finns en rad yrkanden om bland annat inspektörsavtal och bruttolöneavdrag för ögonoperationer kvar att driva vidare i årets lönerörelse. Men vad förbundet kommer att trycka på i förhandlingarna blir förstås föremål för diskussion internt inom Polisförbundet.

Björn Kellerth vill även slå ett slag för en annan förmån: möjlighet till löneväxling, att de som så önskar kan byta en del av lönen mot exempelvis extra semester eller ytterligare pensionsavsättningar.
–Det har aktualiserats nu när möjligheterna att göra skatteavdrag för privat pensionssparande minskats vid årsskiftet. Och den möjligheten kan komma att helt tas bort till nästa år, säger han.

2,5 procent kvar

1 oktober i år infaller tredje och sista revisionstidpunkten inom avtalsperioden 2013–2016. Det löneutrymme som Polisförbundet ska förhandla med Polismyndigheten om är 2,5 procent för kollektivet.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst